Bắc Giang học và làm theo Bác trong thực hiện “3 an”

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới 221 điểm cầu các huyện, thị xã, TP, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với gần 20.000 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; Trưởng các ban của HĐND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh…

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: Bắc Giang học tập và làm theo Bác trong thực hiện phương châm “3 dám”, “3 hơn”, “5 rõ” và “3 an” của tỉnh.

Ngày 2/6/2023, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tinh thần xuyên suốt của Chỉ thị là phát huy yếu tố con người, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực với những yêu cầu cụ thể. Trong đó, thực hiện tốt phương châm “3 dám” đối với cán bộ, đảng viên (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); “3 hơn” đối với người đứng đầu (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn) và “5 rõ” đối với các cơ quan, đơn vị (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả).

Năm 2024, tỉnh Bắc Giang lựa chọn phương châm hành động “3 an”, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, phương châm “3 dám”, “3 hơn”, “5 rõ” và “3 an” mà tỉnh Bắc Giang lựa chọn chỉ đạo thực hiện đều là những nội dung có trong tư tưởng của Bác Hồ, Bắc Giang đã vận dụng vào thực tế của tỉnh trên tinh thần đổi mới, sáng tạo.

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung chuyên đề.

Bằng tình cảm và phương pháp truyền đạt khoa học từ những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS.TS Hoàng Chí Bảo tập trung nêu lên những nội dung lớn trong tư tưởng của Bác về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, khẳng định “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”.

Bám sát vào những chỉ dẫn của Bác Hồ cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách, Bắc Giang xác định chủ đề thích hợp. Lấy thước đo hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá hiệu quả lãnh đạo quản lý, hiệu lực của bộ máy công quyền và tài năng uy tín của cán bộ.

Thực hiện theo lời Bác, Bắc Giang tập trung thực hiện “Chính quyền thân thiện”, triển khai nhiều mô hình làng quân - dân, cán bộ, đảng viên tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, để thực hiện có hiệu quả những phương châm trên, cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo cần phải thực hiện đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính và bao dung; thiết lập quan hệ máu thịt với dân; làm bạn với dân, hiểu đời sống của dân, chú trọng đến đời sống của người dân, thông cảm với dân và không bao giờ được xa dân. Cùng đó vận dụng hiệu quả công tác dân vận vào thực hiện “3 an” để cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ.

Giáo sư mong mỏi mỗi cán bộ, đảng viên học thuộc lòng Di chúc của Bác để thực hành, làm đúng theo lời Bác dặn; tích cực học tập, nâng cao trình độ, hiểu biết để có suy nghĩ đúng và hành động đúng. Gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ. Dựa vào dân để xây dựng Đảng. Sớm đổi mới chính sách, quy định trong công tác với mục tiêu vì nhân dân. Cùng đó học tập đức hy sinh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác để vận dụng vào điều kiện mới, hoàn cảnh mới trong từng giai đoạn cách mạng hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website