Bắc Giang: Đăng ký, triển khai thực hiện hơn 152 nghìn việc làm theo Bác

Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng (Hiệp Hoà) thăm mô hình sản xuất tại địa phương.

Nội dung đăng ký việc làm theo Bác tập trung chủ yếu vào sửa đổi lối làm việc, tác phong công tác gắn với cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ…

Được biết, để triển khai hiệu quả, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc đăng ký việc làm theo Bác. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi tập thể xác định rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện hằng năm và đăng ký ít nhất từ 1 đến 2 việc cụ thể làm theo gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Ngoài đăng ký việc làm theo Bác, mỗi chi, đảng bộ cơ sở còn lựa chọn xây dựng ít nhất 2 mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và lựa chọn ít nhất 2 cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng. Việc lựa chọn phải được ban thường vụ cấp uỷ, đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ cơ sở xét duyệt thông qua trước khi tổ chức thực hiện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website