Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tân Trào

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Tôn Đức Thắng, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp cùng một số thành viên Chính phủ chụp ảnh tại VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Tôn Đức Thắng, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp cùng một số thành viên Chính phủ chụp ảnh tại VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng lần II

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng lần II

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cán bộ, chiến sỹ đơn vị 600 tại Hội trường Nà Đỏng - Trung Sơn

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cán bộ, chiến sỹ đơn vị 600 tại Hội trường Nà Đỏng - Trung Sơn

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sỹ đoàn 304 Tuyên Quang

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sỹ đoàn 304 Tuyên Quang

Bác Hồ gặp gỡ thân mật các đại biểu dự Đại hội Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ I tại Kim Bình, 5/1952

Bác Hồ gặp gỡ thân mật các đại biểu dự Đại hội Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ I tại Kim Bình, 5/1952

Bác Hồ bế cháu Nguyễn Minh Phương khi Người về thăm nhà trẻ quân đội tại Đầm Hồng, 1950

Bác Hồ bế cháu Nguyễn Minh Phương khi Người về thăm nhà trẻ quân đội tại Đầm Hồng, 1950

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu mừng thành công của Đại hội Đảng lần II, 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu mừng thành công của Đại hội Đảng lần II, 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cán bộ, chiến sỹ đơn vị 600 tại Nà Đỏng - Trung Sơn, 1953

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cán bộ, chiến sỹ đơn vị 600 tại Nà Đỏng - Trung Sơn, 1953

Hai cháu Vũ Thu Giang và Đặng Minh Châu tặng hoa Bác tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua lần thứ I - 1950

Hai cháu Vũ Thu Giang và Đặng Minh Châu tặng hoa Bác tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua lần thứ I - 1950

Hồ Chủ tịch nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần II, tháng 2/1951

Hồ Chủ tịch nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần II, tháng 2/1951

Bác Tôn Đức Thắng tiếp Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, năm 1951

Bác Tôn Đức Thắng tiếp Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng chụp ảnh chung cùng đoàn chuyên gia Trung Quốc tại Nà Ho, năm 1953

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng chụp ảnh chung cùng đoàn chuyên gia Trung Quốc tại Nà Ho, năm 1953

Cán bộ, nhân viên VPCP-TTP và các cháu thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm cùng Người nhân dịp sinh nhật lần 60 Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ, nhân viên VPCP-TTP và các cháu thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm cùng Người nhân dịp sinh nhật lần 60 Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn các nhà báo nữ Trung Quốc đến thăm và chúc Tết Người (đầu năm 1953) tại Việt Bắc

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn các nhà báo nữ Trung Quốc đến thăm và chúc Tết Người (đầu năm 1953) tại Việt Bắc

Hai cánh quân Việt - Lào gặp nhau sau khi giải phóng Thượng Lào (1/1954)

Hai cánh quân Việt - Lào gặp nhau sau khi giải phóng Thượng Lào (1/1954)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn đại biểu Nam Bộ từ chiến trường miền Nam ra chiến khu Việt Bắc báo cáo với Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ về quyết định kháng chiến của đồng bào và chiến sĩ miền Nam (10/1949)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn đại biểu Nam Bộ từ chiến trường miền Nam ra chiến khu Việt Bắc báo cáo với Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ về quyết định kháng chiến của đồng bào và chiến sĩ miền Nam (10/1949)

1 2 3

Mới nhất

Liên kết website