Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tân Trào

Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số cán bộ miền Nam ra thăm VP CTP - TTP tại Việt Bắc năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số cán bộ miền Nam ra thăm VP CTP - TTP tại Việt Bắc năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Linh mục Phạm Bá Trực tại VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Linh mục Phạm Bá Trực tại VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ tại VP CTP - TTP năm 1949

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ tại VP CTP - TTP năm 1949

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp, nói chuyện với đoàn đại biểu thanh niên Nam Bộ ra thăm VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp, nói chuyện với đoàn đại biểu thanh niên Nam Bộ ra thăm VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hang Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hang Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với cố vấn quân sự người Trung Quốc Trần Cảnh nghiên cứu phương án Chiến dịch Biên giới tại VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với cố vấn quân sự người Trung Quốc Trần Cảnh nghiên cứu phương án Chiến dịch Biên giới tại VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh đang xem bức tranh do họa sỹ Diệp Minh Châu gửi tặng tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đang xem bức tranh do họa sỹ Diệp Minh Châu gửi tặng tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại VPCTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại VPCTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Bí thư Trường Chinh tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Bí thư Trường Chinh tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cán bộ Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ chụp ảnh lưu niệm sau khi chơi bóng chuyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cán bộ Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ chụp ảnh lưu niệm sau khi chơi bóng chuyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên Hội đồng Chính phủ đang nghiên cứu bản đồ trong một phiên họp Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên Hội đồng Chính phủ đang nghiên cứu bản đồ trong một phiên họp Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng hai học trò xuất sắc của Người tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng hai học trò xuất sắc của Người tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ

Chúc thọ lần thứ 60 Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chúc thọ lần thứ 60 Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ gắn Huy hiệu Điện Biên cho bộ đội xuất sắc (19-12-1954)

Bác Hồ gắn Huy hiệu Điện Biên cho bộ đội xuất sắc (19-12-1954)

Bác Hồ thăm đình Tân Trào

Bác Hồ thăm đình Tân Trào

Bác Hồ chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Kim Quan, tháng 7/1954

Bác Hồ chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Kim Quan, tháng 7/1954

Bác Hồ trên đường đi công tác qua suối Lê Nin, năm 1950

Bác Hồ trên đường đi công tác qua suối Lê Nin, năm 1950

1 2 3

Mới nhất

Liên kết website