• Học Bác từ việc "ngăn nắp - trật tự"

  Đại úy Nguyễn Văn Đàn tâm sự, trong công việc là một nhân viên thủ kho quân khí, anh luôn khắc ghi lời dặn của Bác Hồ được trích trong bài nói tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc ngày 9/9/1952: “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.

 • Bình Thuận: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong việc học và làm theo Bác

  Thực tiễn cho thấy, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Đảng ủy thị trấn Phố Lu: Điểm sáng của các mô hình học Bác

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai) đặc biệt quan tâm đến việc tuyên dương, khích lệ, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của các phong trào thi đua yêu nước.

 • Gương người mù học và làm theo lời bác

  Tiêu biểu là anh Nguyễn Anh Kiệt (SN 1970), hội viên người mù ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh luôn nỗ lực vượt khó làm chủ số phận.

 • Đảng bộ xã Pắc Ngà lựa chọn nội dung đột phá, mô hình phù hợp

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã lựa chọn những nội dung đột phá, mô hình phù hợp với thực tiễn; lựa chọn những vấn đề nhân dân quan tâm, tập trung giải quyết, dồn sức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

 • Đảng bộ xã Chiềng Ngàm chọn triển khai mô hình “5 không”

  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La chọn mô hình “5 không” để chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 • “Quỹ Chỉ thị 05” lan tỏa lòng nhân ái

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La (Sơn La) đã đăng ký nhiều việc làm ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên hưởng ứng thực hiện. Tiêu biểu là mô hình “Quỹ tiết kiệm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025 (Quỹ Chỉ thị 05) để chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn huyện.

 • Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

  Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

 • Mô hình "Thị trấn xanh, sạch đẹp, văn minh" ở Thuận Châu

  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2024, Đảng ủy thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chọn mô hình xây dựng “Thị trấn xanh, sạch đẹp, văn minh”.

 • Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Việt Lâm học và làm theo Bác

  Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua của Hội. Qua đó giúp hội viên (HV) nâng cao đời sống và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website