• Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Liêm Sơn

  Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Liêm Sơn (Thanh Liêm, Hà Nam) đã từng bước đi vào nền nếp. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ việc học và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Tuổi trẻ Bắc Yên học và làm theo Bác

  Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên, thanh niên huyện Bắc Yên đã tích cực học và làm theo Bác, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trên mọi mặt đời sống xã hội.

 • Học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

  Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Đảng bộ Sở lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, công tác thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng. Năm 2023, Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Phù Yên

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ huyện Phù Yên đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm được giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 • Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nêu gương học và làm theo Bác

  Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mục tiêu phấn đấu xuyên suốt quá trình làm việc. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Bình xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là chị Trần Thị Trùng Dương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Tấn.

 • Những điển hình học và làm theo Bác ở Như Xuân

  Nghiêm túc, quyết liệt đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào nền nếp, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị và từng cán bộ, đảng viên, trên địa bàn huyện Như Xuân đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần vào sự phát triển địa phương. Đó thực sự là “những bông hoa trong vườn Bác”.

 • Đào Thịnh - nông thôn mới kiểu mẫu làm theo lời Bác

  Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

 • Những việc làm thiết thực theo gương Bác ở Đảng bộ xã Đồng Hóa

  Thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã Đồng Hóa (Kim Bảng, Hà Nam) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế đời sống. Nhờ đó, nội dung học tập, làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, khích lệ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền và nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhân điển hình mới trong học tập và làm theo Bác

  Thời gian qua, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản liên quan, trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

 • Đảng bộ thị trấn Cát Thành học và làm theo Bác

  Đảng bộ thị trấn Cát Thành (Trực Ninh, Nam Định) hiện có 623 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng uỷ thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website