• Bí thư chi bộ chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới

  Bí thư chi bộ chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới

  Bí thư chi bộ Chi bộ 6 Đảng bộ xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng) Vũ Hồng Nhạn đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới.

 • Lai Châu: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

  Lai Châu: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

  Trong những năm qua, huyện Sìn Hồ luôn khắc sâu lời Bác dạy: “Đại đoàn kết là một chiến lược quan trọng của cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thành công”. Phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tinh thần đoàn kết đó còn thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước giúp Sìn Hồ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trên các lĩnh vực.

 • Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

  Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

  Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

 • Nam Định: Gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

  Nam Định: Gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

  Đảng bộ Công ty Cổ phần May Nam Hà hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 95 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều chương trình, phong trào thiết thực, cụ thể, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân hăng hái lao động. Nhờ đó, Công ty đã luôn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân, nhất là trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 • Đảng bộ phường Hòa Mạc (Hà Nam) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác

  Đảng bộ phường Hòa Mạc (Hà Nam) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác

  Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Hòa Mạc đã xây dựng chương trình KTGS, hằng năm xây dựng chương trình KTGS trong đó có nội dung KTGS việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Kết quả, trong 5 năm (2016-2021), Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức 05 cuộc KTGS có nội dung thực hiện Chỉ thị 05. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đã tổ chức 04 cuộc KTGS, trong đó có 02 cuộc KTGS về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

 • Giáo dục liêm, chính để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới

  Giáo dục liêm, chính để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới

  (HCM.VN) - Nghị quyết Trung ương số 33-NQ/TW ngày 05/6/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã đề ra quan điểm: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống đẹp…”. Trong khuôn khổ bài viết này, xin chỉ bàn tới “phần đức” của người cán bộ, đảng viên và vai trò của tổ chức đảng trong việc giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới.

 • Báo chí cách mạng và đội ngũ các nhà báo trong sự nghiệp “phò chính trừ tà”

  Báo chí cách mạng và đội ngũ các nhà báo trong sự nghiệp “phò chính trừ tà”

  (HCM.VN) - Báo chí cách mạng nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu, đội ngũ nhà báo ra sức tự mình rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để tự mình trong sạch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh - Đó là cách thiết thực nhất để thực hiện “phò chính trừ tà” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Gần gũi mật thiết, coi nhân dân như ruột thịt

  BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Gần gũi mật thiết, coi nhân dân như ruột thịt

  5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp. Qua việc thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có cơ hội cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

 • Hà Nội: Nhận thức và hành động hòa quyện vào nhau

  Hà Nội: Nhận thức và hành động hòa quyện vào nhau

  Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh khi các đơn vị triển khai Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về vấn đề này. Qua đó, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

 • BCHQS tỉnh Phú Thọ: Noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực

  BCHQS tỉnh Phú Thọ: Noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực

  Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc BCHQS tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng bộ trong LLVT tỉnh, được BTV Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website