• Công an Nam Trực làm theo lời Bác

  Công an Nam Trực làm theo lời Bác

  Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đã lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng Công an huyện Nam Trực (Nam Định); là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

 • Học và làm theo Bác trong từng nhiệm vụ công tác

  Học và làm theo Bác trong từng nhiệm vụ công tác

  Luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng sâu sắc và có tác động lớn đến việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long rất quan tâm triển khai và hướng dẫn đến từng cấp ủy chi bộ, đảng bộ trực thuộc để đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, góp phần hoàn thành tốt từng nhiệm vụ công tác.

 • Học và làm theo Bác ở Nậm Pồ

  Học và làm theo Bác ở Nậm Pồ

  Những năm qua, Huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã chú trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn. Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

 • Khi việc học và làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống

  Khi việc học và làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống

  Được đánh giá là một trong những điểm sáng của huyện Hoằng Hóa trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; lựa chọn nội dung, công việc học và làm theo Bác cho phù hợp.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

  (HCM.VN) – Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

 • Học và làm theo tấm lòng nhân ái cao cả của Bác Hồ

  Học và làm theo tấm lòng nhân ái cao cả của Bác Hồ

  (HCM.VN) - Giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tinh thần đoàn kết, nhân ái lại một lần nữa được Đảng, Nhà nước, toàn dân ta phát huy mạnh mẽ. Những hình ảnh đẹp, những hành động nhân văn, nhân ái trong cuộc chiến chống Covid-19 đã giúp nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Qua đó làm tăng thêm sức mạnh và tạo động lực to lớn để đất nước vượt qua khó khăn, hiểm họa, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn.

 • Động lực thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước

  Động lực thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước

  Sau Chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Thực hiện chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày, Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23-9-1945, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

 • Nam Định: Tuổi trẻ học và làm theo Bác

  Nam Định: Tuổi trẻ học và làm theo Bác

  Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Nam Định ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo lập nhiều thành tích dâng lên Bác kính yêu.

 • Tuyên Quang: Sức lan tỏa ở Yên Sơn

  Tuyên Quang: Sức lan tỏa ở Yên Sơn

  Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực, cụ thể, ở mọi lúc, mọi nơi, đó là những điều mà mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện. Quan điểm đó đã giúp việc học và làm theo Bác trở nên gần gũi, tạo sức lan tỏa rộng rãi ra cộng đồng.

 • Học và làm theo Bác ở Kon Tum

  Học và làm theo Bác ở Kon Tum

  (HCM.VN) - 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó đến nay, nhiều chuyển biến về tư tưởng và hành động trong học và làm theo Bác đã được thể hiện rõ nét, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong nội bộ Đảng và Nhân dân….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website