Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai thi đua học và làm theo Bác
2_20231116_085157_0001.jpg

Năm 2022, đảng viên Đặng Thu Hằng, Chi bộ 2 được Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh ghi danh điển hình học Bác. Thành tích của đảng viên Đặng Thu Hằng là có trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, linh hoạt trong phối hợp với đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thư ký tòa án. Đảng viên Đặng Thu Hằng còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn thể cơ quan.

Tập thể Chi bộ 1, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh thời gian qua có nhiều giải pháp sáng tạo trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; nâng cao năng lực quản lý, giám sát, công khai hoạt động, nhất là hoạt động tố tụng điện tử thông qua việc triển khai các phần mềm tiên tiến, phiên tòa trực tuyến. Năm 2022, Chi bộ 1 được Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp ghi danh điển hình học Bác.

Đó là 2 điển hình trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh nêu gương, ghi danh. Nội dung ghi danh là một trong những giải pháp của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4_20231116_224747_0003.jpg

Riêng năm 2022, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành 4 văn bản để triển khai kịp thời các kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ trực thuộc.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm việc học tập, quán triệt nghị quyết, quy định của Tỉnh ủy về học và làm theo Bác, trong đó 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành tòa án dự hội nghị trực tuyến do Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức với nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tòa án và trách nhiệm nêu gương của thẩm phán, công chức tòa án”. Đầu tháng tháng 8/2023, Chi bộ 1 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai” (23/9/1958 - 23/9/2023), nội dung về những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Người và lời căn dặn của Người đối với cán bộ ngành tòa án.

 
3_20231116_085157_0002.jpg

Điểm sáng tạo trong triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh là đảng viên đăng ký cam kết gắn với triển khai nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ thẩm định cam kết, việc đánh giá kết quả thực hiện cam kết gắn với đánh giá công chức, người lao động từng tháng. Cùng với đó, cấp ủy đảng tòa án tiếp tục đổi mới tuyên truyền, tổ chức cho đảng viên viết gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác do Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp phát động, tạo sự lan tỏa học tập và làm theo Bác trong ngành tòa án nhân dân tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và sử dụng kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm. Thực hiện nghiêm và nền nếp việc tổ chức sơ kết, tổng kết, ghi danh, khen thưởng các điển hình. Năm 2022, có 1 đảng viên được Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng; Đảng ủy Tòa án khen thưởng 6 đảng viên và ghi danh 11 đảng viên điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng để ngành tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đến hết tháng 7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý 291 vụ, việc các loại, tỷ lệ giải quyết đạt gần 70%, các vụ án còn lại đều trong hạn xử lý theo luật định.

6_20231116_224747_0005.jpg

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức; kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, lựa chọn khâu đột phá trong học và làm theo Bác để chỉ đạo triển khai gắn với hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác