Nhiều mô hình học và làm theo Bác ở huyện miền núi Minh Long
Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Mạnh Thái (thứ 2 từ phải sang) thường xuyên thăm hỏi cuộc sống người dân

Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Mạnh Thái (thứ 2 từ phải sang) thường xuyên thăm hỏi cuộc sống người dân

 Chỉ đạo sâu sát, đồng bộ

Minh Long là huyện miền núi, vùng cao nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi với 75% là người dân tộc H’Rê. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Long cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, kịp thời việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban bành Chỉ thị số 22-CT/HU, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị số 11-HD/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 11/11/2022 về việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt”. Trong đó, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Từ việc triển khai đầy đủ, chặt chẽ học tập và làm theo Bác, các cơ quan, đơn vị, địa phương… đã chủ động gắn với phong trào thi đua yêu nước cụ thể. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước; nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Từ đó, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đó, việc học và làm theo Bác còn được cụ thể hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua công tác tuyên truyền vận động, người dân đã tự nguyện đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất, phá bỏ tường rào, cây cối để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, công trình công cộng. Đến nay có 2/5 xã là Long Sơn và Thanh An đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua triển khai thực hiện các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã bám sát nội dung, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và tình hình thực tế của địa phương để đưa vào chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nội dung nhiệm vụ được phân công. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nhiều mô hình mới, thực chất, hiệu quả

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lê Thanh Bình cho biết: Cùng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã thúc đẩy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại huyện Minh Long, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị bằng việc làm theo gương Bác, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực.

Phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát huy hiệu quả ở huyện Minh Long

Phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát huy hiệu quả ở huyện Minh Long

Đến nay toàn huyện có 33 mô hình học và làm theo Bác, trong đó 4 mô hình về lĩnh vực kinh tế; 26 mô hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội, 3 mô hình về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Điển hình như các mô hình: “Trang phục truyền thống giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc”. Kết quả hiện nay 100% cán bộ công chức, viên chức mặc đồ trang phục dân tộc H’Rê đi làm việc vào sáng thứ hai hằng tuần. Các mô hình như: “Xây dựng không gian văn hóa H’Rê của huyện tại thôn Thượng Đố, xã Thanh An”; “Tiết kiệm làm theo lời Bác - giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Nồi cơm tình thương”; Nghĩa tình đồng đội”; “Em nuôi của Đoàn”... đang lan tỏa rộng rãi, phát huy hiệu quả rõ nét, thực chất.

Đặc biệt mô hình “Cán bộ, đảng viên đồng hành với Nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022 - 2025” được Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long phát động năm 2022. Theo đó, mỗi tháng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến các thôn tự nguyện ủng hộ từ 5 nghìn đồng đến 20 nghìn đồng hoặc nhiều hơn tùy khả năng. Đảng viên Nguyễn Thị Thùy, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Minh Long tâm sự: “Là đảng viên trẻ, bản thân rất ủng hộ mô hình này. Dù số tiền hằng tháng hỗ trợ không lớn nhưng góp ít thành nhiều, thể hiện trách nhiệm, tình cảm với những người dân nghèo để họ có phương tiện sản xuất, phát triển kinh tế tốt hơn”.

Huyện Minh Long thực hiện tốt phong trào chăm lo cho người nghèo và đối tượng chính sách

Huyện Minh Long thực hiện tốt phong trào chăm lo cho người nghèo và đối tượng chính sách

Qua 2 năm thực hiện, huyện Minh Long đã vận động được trên 225 triệu đồng và xét chọn 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cây, con giống, tư liệu sản xuất, ngày công hoặc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm. “Giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng hành, hỗ trợ người dân thoát nghèo vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm nhưng cũng là việc làm sẻ chia, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên với mong muốn nhiều gia đình thoát được nghèo khó để cuộc sống ngày một khá lên. Để tạo sức lan tỏa hơn cho mô hình này, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ kêu gọi từ cộng đồng các doanh nghiệp tự nguyện đồng hành cùng Đảng bộ huyện trong công tác giảm nghèo”, Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Mạnh Thái chia sẻ.

Có thể khẳng định, thực tiễn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Minh Long được triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong học tập và làm theo Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website