Yên Bái: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Phần thi của Đảng bộ huyện Văn Chấn tại Hội thi kể chuyện về Bác Hồ do
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái).

Trước, trong và sau các dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958); ngày sinh, ngày mất của Người, các hoạt động tuyên truyền càng được đẩy mạnh, đã tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và các đợt thi đua sôi nổi, rộng khắp, ý nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo khí thế, tinh thần, động lực mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo”; hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thực hiện yêu cầu của Trung ương và của Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị trong tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp, việc làm cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào sử dụng trong nhà trường; Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và thanh niên Yên Bái với cải cách hành chính; tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, thu hút trên 2.000 đoàn viên, thanh niên tham dự. Tại sinh hoạt chi bộ Tỉnh đoàn hằng tháng, từng đảng viên luân phiên kể câu chuyện về Bác Hồ hoặc gương người tốt, việc tốt; đồng thời duy trì chuyên mục “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời  Bác” trên website của Tỉnh đoàn...

Cùng với đó, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW với sự tham gia của gần 300 cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Huyện ủy Văn Yên ban hành Thông tri về tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai hằng tuần, thống nhất trong cơ quan Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp của huyện… Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng và duy trì thường xuyên, liên tục các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW.

Tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công hàng trăm Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ và trong xã hội.

Song song với công tác tuyên truyền, tại Yên Bái, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn về xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên  chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng, ban hành và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Trong đó, có 1.567 tập thể và 1.839 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp huyện và cơ sở; 341 tập thể, 247 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Công tác tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến được quan tâm. Riêng năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 219 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (83 tập thể, 136 cá nhân); cấp tỉnh xét, tuyên dương, khen thưởng 75 mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.../.                                      

Bài, ảnh: Phương Liên

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website