Xây dựng người Phụ nữ Quân đội “trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Với lực lượng khá đông đảo, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác và ở các đơn vị trong toàn quân; dù ở cương vị, chức trách nào, các nữ quân nhân cũng không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu để không ngừng tiến bộ, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó. Cùng với việc nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Phụ nữ Quân đội còn hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ, thực sự là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, là hậu phương vững chắc; luôn xứng đáng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phẩm chất tốt đẹp mà Quân ủy Trung ương khen tặng “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bức trướng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng thêu 10 chữ vàng:“Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” cho Phụ nữ Quân đội. Ảnh qdnd.vn

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy vững mạnh về chính trị và tiêu chí, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” làm cơ sở, Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 05 năm (2021 - 2026) xác định tập trung xây dựng người Phụ nữ Quân đội: “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Người phụ nữ Quân đội “trí tuệ” cần có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội cần tích cực học tập, huấn luyện, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng cần thiết, nhất là về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; có tư duy lý luận tốt, năng lực tổ chức thực tiễn phong phú; nhận thức đúng đối tượng, đối tác của cách mạng; đối tượng tác chiến của Quân đội ta. Tập trung rèn luyện, xây dựng tác phong, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm; phát huy tốt tiềm năng, sức sáng tạo và đạt hiệu quả công tác cao (tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí nhưng đạt và vượt yêu cầu về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ), đóng góp xứng đáng vào phong trào thi đua của phụ nữ và việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Tích cực nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ. Đồng thời, luôn gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về văn hóa công sở, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng với các giá trị chân - thiện - mỹ. Thường xuyên, tích cực nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”2 và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Sự dũng cảm, kiên cường, bất khuất, dám nghĩ, dám làm, làm những gì mà bản thân đặt niềm tin, dám đối mặt với thực tế, không ngại thách thức và sẵn sàng chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ là “bản lĩnh” Người nữ quân nhân - “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là tiêu chí quan trọng, là thước đo kết quả trong học tập và làm theo Bác. Bởi vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội cần phải phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị luôn vững vàng, động cơ phấn đấu trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt, công tác phải luôn mẫu mực về đạo đức, lối sống; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nghiêm khắc với bản thân, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của đơn vị, của nhân dân và quốc gia, dân tộc. Thường xuyên nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo; không vụ lợi dưới mọi hình thức, không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, nguy hiểm. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị.

Để không ngừng nâng cao sức mạnh của Quân đội, việc thực hiện tốt hệ thống các quy định, tính kỷ luật chặt chẽ là một trong những yêu cầu tất yếu và ngày càng cao, bởi kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với mọi quân nhân nói chung và quân nhân nữ cũng không phải là ngoại lệ. Do vậy, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội đều phải tự giác rèn luyện và đặt tiêu chí “kỷ cương” lên hàng đầu. Tiêu chí này thể hiện rõ tính đặc thù trong phấn đấu rèn luyện của hội viên phụ nữ Quân đội so với phụ nữ các lực lượng khác trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Để thực hiện được nội dung tiêu chí kỷ cương, đáp ứng yêu cầu về chấp hành pháp luật, kỷ luật tự giác nghiêm minh, mỗi hội viên phụ nữ Quân đội cần chủ động nghiên cứu, học tập nắm chắc những nội dung, kiến thức pháp luật, kỷ luật; tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên; nền nếp chế độ công tác, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, lao động sản xuất của đơn vị; các quy định, nội quy nơi cư trú và những nơi sinh hoạt cộng đồng; không ngừng rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy của Quân đội. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; phát huy tốt dân chủ của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân về quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống.

Quan điểm “vì con người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một triết lý nhân sinh cao cả, kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại, là một định nghĩa đầy đủ, sâu sắc nhất về khái niệm “nhân ái”. Học tập Bác, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội cần nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, phương châm “mình vì mọi người”, bằng những hành động, việc làm cụ thể. Thường xuyên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; quan hệ bình đẳng, thân ái, đồng cam, cộng khổ, lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn của đồng chí, đồng đội. Đặc biệt, phải thấm nhuần quan điểm gần dân, trọng dân, tin dân, sẵn sàng xả thân vì nhân dân. Phát huy tốt truyền thống “Trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội, tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “nhân đạo, từ thiện”, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Đồng thời, luôn nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình; tích cực quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam, tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, chia sẻ những kinh nghiệm, thành tựu của Việt Nam và sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh truyền thống (hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, tái thiết đất nước,…), cũng như an ninh phi truyền thống (ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, di cư an toàn,…); kiên quyết đấu tranh chống lại các hoạt động phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Cùng với sự tự giác, nỗ lực rèn luyện phấn đấu của cá nhân hội viên phụ nữ Quân đội theo các tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy và tổ chức phụ nữ các cấp trong toàn quân cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; truyền thống tốt đẹp của Quân đội, của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Quân đội; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình thực hiện, cần đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền, bảo đảm phong phú, đa dạng, hiệu quả. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong giữ gìn, phát huy và rèn luyện các phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội trong học tập và làm theo Bác. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Thi đua Quyết thắng tại cơ quan, đơn vị bằng các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao; coi đây là một biện pháp tích cực để không ngừng trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh. Hằng năm tổ chức cho hội viên phụ nữ đăng ký phấn đấu, đạt các tiêu chuẩn của phong trào thi đua; các tiêu chí của người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, xây dựng và triển khai các mô hình mới phù hợp, chú trọng các mô hình cải tiến lề lối làm việc, mô hình tiết kiệm theo gương Bác, mô hình rèn luyện các phẩm chất đạo đức và xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Lãnh đạo, chỉ huy và các tổ chức hội thường xuyên quan tâm coi trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh hình thức, phương pháp, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần để cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội luôn tỏa sáng phẩm chất cao đẹp người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Quân đội nói riêng, xứng đáng là người “giữ ngọn lửa ấm” hạnh phúc trong mỗi gia đình; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.


________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 13, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 59.

2 - Không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website