Xã Quảng Minh thi đua làm theo Bác

Đường giao thông xã Quảng Minh được nâng cấp mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Là chi bộ điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Chi bộ thôn Phúc Quang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể đảng viên; lồng ghép các nội dung học tập và làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong khu dân cư. Đồng thời chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tham gia phát triển kinh tế, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường, xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo Bác ở Chi bộ thôn Phúc Quang đạt nhiều kết quả tích cực.

Dẫn chúng tôi đi thăm các tuyến đường mới được nâng cấp, mở rộng của khu dân cư, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phúc Quang Hoàng Tất Thanh phấn khởi cho biết: "Để có được những tuyến đường rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân đều nhờ sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác của đảng viên, Nhân dân trong thôn. Chi bộ cùng các đảng viên và Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, kinh phí, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các tuyến đường hoa, góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Kết quả, thôn đã xây dựng 700m tường rào thoáng; nâng cấp, mở rộng gần 1km đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng, hiến gần 800m2 đất; đóng góp hơn 1 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường".

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần chủ động, tích cực gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị; tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Đến nay, xã Quảng Minh đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình làm theo Bác như: Mô hình “Vận động Nhân dân hiến đất, xây dựng lại tường rào mở rộng đường giao thông” tại thôn Phúc Quang, chiều dài tuyến đường 350m. Đoàn thanh niên với mô hình “Cổng trường tự quản” và mô hình “Xóa biển quảng cáo, quét vôi ve trên tuyến đường trục xã” chiều dài 2,5km. Hội LHPN với mô hình “Vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện” với 99 người tham gia; “Nhà sạch - Đường làng đẹp - Văn minh” với 75 hộ tham gia; “Trồng hoa thay thế cỏ dại” tổng chiều dài 2km, kinh phí thực hiện 30 triệu đồng, với 65 hộ tham gia. Hội nông dân triển khai mô hình "Đoạn đường vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp”, chiều dài 800m, với 54 hộ tham gia, kinh phí thực hiện 145 triệu đồng...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục huy động nguồn vốn từ Nhà nước, Nhân dân đóng góp để xây dựng mới và sửa chữa các công trình đã xuống cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng các tiêu chí trở thành phường; tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ năm 2022 đến nay, xã Quảng Minh đã vận động Nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng; hiến trên 4.170m2 đất trị giá hơn 7 tỷ đồng, trong đó 370m2 đất ở, 3.800m2 đất nông nghiệp.

Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư trên địa bàn xã Quảng Minh. Học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kinh tế xã Quảng Minh phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm 2023 ước đạt 18,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 66,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,17%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,5%. 5 năm liên tục Đảng bộ xã đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website