Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Đồng chí Lê Công Hữu, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đó là nội dung được đồng chí Lê Công Hữu, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức ngày 14/4.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; luôn gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm “Nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp được nâng lên. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, có trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém.

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội như: mô hình “Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tháng theo định kỳ” ở Đảng bộ xã Thạch Hoá; gắn học tập và làm theo Bác với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phong cách, thái độ phục vụ Nhân dân của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện; mô hình “Nâng bước em đến trường” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị toàn huyện đã có 47 tập thể, 156 cá nhân tiêu biểu được tổ chức đảng khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong Đảng bộ hiện 5 năm qua. Đồng thời đề xuất được nhiều biện pháp, cách làm, mô hình hay, hiệu quả để các đơn vị học tập, nhân rộng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Công Hữu, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các Tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong những năm tiếp theo gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Công Hữu, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa đề nghị các cơ quan, ban ngành của huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú tạo sức lan tỏa sâu rộng; các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị tiếp tục lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các Đảng bộ, Chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện./.

Tin, ảnh: Duy Đông

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website