Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 khóa XII gắn với học tập và làm theo gương Bác

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng (bìa phải) khảo sát thực tế tình hình hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, biểu dương, khen thưởng 36 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hồng đã tổ chức cuộc thi kể chuyện về gương người tốt, việc tốt, tập thể tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tiêu biểu là nhiều mẫu chuyện về tích cực tham gia công tác thiện nguyện, tuổi trẻ khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao..., góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên giới.

Trong thực hiện Nghị quyết số 04, các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Tân Hồng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Nổi bật, tập trung vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Thông qua thực hiện Nghị quyết số 04 nói trên, đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã thể hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống bản thân cùng với gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng trong cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website