Tiếp mãi những việc làm theo Bác

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc, Đảng bộ. chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua lập nhiều thành tích. Kinh tế tăng trưởng 9,54%; thu ngân sách đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Ảnh: TL

Từng được giới thiệu trong chương trình “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn, tên ông không còn xa lạ với nhiều người dân Vĩnh Phúc. Ông chính là Trương Minh Chân, Trưởng thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích (Lập Thạch), một trong số 131 điển hình toàn quốc. Tại Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến “Hồ Chí Minh- Hành trình khát vọng năm 2021”, mô hình “Trường học gắn kết với cộng đồng” của thầy Hiệu trưởng Lê Huy Minh, Trường THCS Hợp Lý, huyện Lập Thạch là một trong số 72 điển hình tiêu biểu nhất được tôn vinh trong cuốn sách “Những đóa sen hồng- Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021”; hay đồng chí Lê Thị Hương, Chủ tịch HĐQT HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân, tiêu biểu về tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, năng động, quyết tâm phát triển thương hiệu “Gạo ngon Phú Xuân”; đồng chí Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên, điển hình về thanh niên khát vọng, quyết tâm khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Còn rất nhiều, rất nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được nói hết, song mỗi nghĩa cử, việc làm… đó đều ẩn chứa bên trong tình đồng chí, đồng bào, đầy tính nhân văn.

Có được kết quả ấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các nội dung được cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình thời gian, phương pháp thực hiện, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đảng bộ các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị; có sự sáng tạo trong cách thức triển khai; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự Đảng và các đảng đoàn của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình làm điểm của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về nêu gương của Đảng. Đó có thể là hộ gia đình tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các giải pháp mới đạt hiệu quả; là doanh nghiệp, HTX có nhiều đóng góp cho xã hội; là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao hoặc là người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Với việc triển khai xây dựng mô hình, điển hình trên địa bàn tỉnh, nhiều tấm gương tiêu biểu, gương “Người tốt việc tốt” được phát hiện, biểu dương có tính thuyết phục, chân thực, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên khẳng định năng lực, sở trường của cá nhân, nâng cao ý thức tự rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị. Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng mô hình, điển hình đã khích lệ, động viên doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tích cực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy huy động nguồn lực hoàn thành các mục tiêu chính trị đề ra, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, đùm bọc lẫn nhau, nhắc nhở nhau ngày càng sống tốt, sống đẹp, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước và khát vọng phát triển tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên và lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, mỗi cá nhân đã góp phần quan trong đối với thành tựu năm 2022 của tỉnh ở tất cả các lĩnh vực như: Tăng trưởng kinh tế ước tăng 9,54% so với năm 2021, đây là mức tăng cao nhất từ năm 2014 đến nay; GRDP bình quân/người ước đạt khoảng 127,9 triệu đồng/người/năm; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 5/63 tỉnh, thành, tăng 24 bậc so với năm 2021; hầu hết các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ bản hoàn thành…

Những kết quả tốt đẹp trong việc thực hiện Chỉ thị 05, tiếp nối là Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nguyện suốt đời học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website