Thực hiện thắng lợi công tác hậu cần quân đội theo lời Bác dạy

Chiến sĩ Hải quân trồng rau xanh trên nhà giàn DK1. Ảnh: MINH ÐỨC

Công tác quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ðảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục xác định là một giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Những năm qua, Ðảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình thực tiễn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, cụ thể hóa trong nghị quyết, kế hoạch, chọn khâu đột phá, triển khai chủ động, sáng tạo. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, gắn với cam kết thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII). Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng; phân tích, nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm.

Cụ thể hóa lời dạy của Bác với ngành Hậu cần quân đội và các chuẩn mực đạo đức "Bộ đội Cụ Hồ", với phương châm "Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện" Tổng cục Hậu cần đã xây dựng chuẩn mực của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung thành chuẩn mực phù hợp với đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động học tập và làm theo.

Công tác tuyên truyền, học tập với nhiều cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Hằng năm, Tổng cục tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề theo quy định; duy trì nền nếp việc thực hiện "Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy"; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn, biên soạn và đưa vào giảng dạy các chuyên đề học tập làm theo Bác phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng của từng cấp, từng đơn vị. Trong đó, Tổng cục quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động nội dung quan điểm, tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Hậu cần quân đội. Ðồng thời, Tổng cục chỉ đạo các cơ quan chức năng biên soạn tài liệu bổ trợ, như: "Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Hậu cần quân đội"; sổ tay "Tự soi, tự sửa"; sổ "Nhớ lời Bác dặn"… phát hành trong Tổng cục và các đơn vị hậu cần toàn quân.

Ðồng thời, Ðảng ủy, chỉ huy Tổng cục sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến tích cực việc "làm theo". Phát huy truyền thống chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, những năm qua, việc làm theo Bác hướng mạnh vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần toàn quân và xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Gắn liền với đó, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn nội dung sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện như: Khối cơ quan, chọn nội dung nâng cao năng lực công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cụ thể, hướng về cơ sở. Các bệnh viện chọn nội dung nâng cao y đức, trình độ chuyên môn trong khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, với phương châm "Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo’’. Với loại hình đơn vị kho hàng, đơn vị vận tải tập trung vào các lĩnh vực khắc phục khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn hàng hóa, tiết kiệm nhiên liệu, vật tư. Khối nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng nhà trường văn hóa. Các doanh nghiệp chú trọng vấn đề lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường; bảo đảm tốt việc làm, thu nhập người lao động.

Ðội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn nêu cao trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ, vị trí làm việc cụ thể. Ðề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, thực hiện "trên trước, dưới sau","trong trước, ngoài sau" làm cơ sở để cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, noi theo.

Qua học tập và làm theo Bác trong toàn Ðảng bộ Tổng cục đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, xây dựng đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh; phương pháp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, sâu sát cơ sở; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nơi còn bộc lộ một số hạn chế. Trong tổ chức thực hiện của một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chất lượng chưa cao. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự tự giác.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Tổng cục Hậu cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" với yêu cầu ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực và vững chắc.

Phát huy truyền thống 71 năm xây dựng và phát triển, Tổng cục Hậu cần phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi công tác bảo đảm hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng Ðỗ Văn Thiện

Chính ủy Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng)

 Theo https://nhandan.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website