Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới

Ninh Phước (Ninh Thuận) là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh năm 2020. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết đưa việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; huy động các nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc.

 

 Nhân dân xã Phước Thuận huy động các nguồn lực xã hội bê tông giao thông,
nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Phước cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng NTM và đô thị văn minh năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể chính trị- xã hội, các xã, thị trấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng NTM và đô thị văn minh. Bằng những việc làm thiết thực, huyện Ninh Phước có nhiều tập thể, cá nhân tự giác thực hiện nhiều mô hình mới, nhiều việc làm mới tích cực góp phần xây dựng đời sống vùng nông thôn ngày càng phát triển phồn vinh. Đơn cử trên lĩnh vực kinh tế, huyện Ninh Phước thực hiện nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như cánh đồng lớn, chuyển đổi đất gò trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn ít sử dụng nước tưới, trồng cây măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng nho tập trung gắn với phát triển du lịch, chăn nuôi gia súc có sừng vỗ béo... Nhờ đó đã góp phần đưa giá trị sản phẩm ngành Nông nghiệp trên đơn vị diện tích canh tác tăng từ 142,3 triệu đồng/ha (năm 2015) lên 198,7 triệu đồng/ha vào cuối năm 2020; thu nhập bình quân đầu người từ 23,9 triệu đồng tăng lên 45,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1.195 hộ, chiếm 3,04% so với số hộ sinh sống trên địa bàn huyện.

Chúng tôi về các địa phương gặp gỡ các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng NTM năm 2020. Cán bộ, Nhân dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông - xuân chuẩn bị thu hoạch cung cấp thị trường tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đây là Tết đầu tiên huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM. Đồng chí Thái Hoàng Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Thuận cho biết: Trong năm 2020, cấp ủy xã Phước Thuận đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM. Phước Thuận vận động Nhân dân thôn Phú Nhuận đóng góp kinh phí 47 triệu đồng bê tông đường nội thôn, chiều dài 120 m; Nhân dân thôn Phước Khánh đóng góp 98 triệu đồng bê tông 240 m đường nội thôn. Chính quyền xã vận động trên 100 hộ tham gia thực hiện mô hình trồng táo giăng lưới mùng mang lại giá trị kinh tế cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Liên kết các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mô hình cánh đồng lúa lớn với diện tích 324 ha, thu hút 1.053 hộ tham gia. Trồng hoa trên địa bàn thôn Thuận Hòa và các tuyến đường liên thôn, liên xã và Tỉnh lộ 708 với kinh phí 77 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Vận động các mạnh thường quân và Nhân dân đóng góp kinh phí trên 167 triệu đồng lắp đặt 95 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng khu dân cư kết hợp lắp đặt 30 chiếc cameara trị giá 60 triệu đồng theo dõi an ninh nông thôn. Cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức cho Nhân dân đón Tết này trong tinh thần đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh; khu dân cư vui xuân sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn…

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng cho biết thêm, trong thời gian tới cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" xây dựng NTM và đô thị văn minh, nhất là xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Qua đó tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Sơn Ngọc

Theo http://baoninhthuan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website