Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xóm, tổ dân phố

Nhờ sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đường nông thôn ở xã Đại Sơn (Quảng Hòa) được cứng hóa.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn đôn đốc MTTQ và UBND bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân theo Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua triển khai thực hiện, 100% xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện bổ sung nội dung chuẩn mực đạo đức thành một điều riêng vào quy ước của xóm, khu phố.

Các tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng ở các chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xóm, tổ dân phố nhận thức đúng yêu cầu, mục đích, nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05, tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Gương mẫu trong học tập, rèn luyện; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng gắn với nhiệm vụ của mỗi đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể phát động phong trào thi đua để mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân tích cực học tập và làm theo Bác gắn với việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày, tập trung vào nội dung: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa tại xóm, khu dân cư. Hội Phụ nữ phát động phong trào thi đua gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; mô hình cán bộ phụ nữ xã Cách Linh tiết kiệm mỗi năm 200 nghìn đồng/người hỗ trợ các hội viên hoàn cảnh khó khăn di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, phát triển kinh tế, số tiền tiết kiệm đến nay được 5,2 triệu đồng.

Tiêu biểu như mô hình nuôi vịt siêu trứng của hội viên Hội Nông dân xã Bế Văn Đàn; mô hình phát triển trồng rừng, nuôi cá tại xã Hạnh Phúc; Đoàn Thanh niên xây dựng 102 tuyến đường xanh - sạch - đẹp tự quản; mô hình nuôi trâu vỗ béo tại 2 xã Cách Linh, Phúc Sen; mô hình nuôi cá lồng tại xã Độc Lập… Trong xây dựng nông thôn mới, các phong trào hiến đất làm đường nông thôn, đường nội đồng, vệ sinh môi trường đạt kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhân dân tự nguyện hiến trên 70.000 m2 đất, đóng góp trên 5.600 ngày công lao động và 150.650 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ xã Đại Sơn (Quảng Hòa) thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xóm, tổ dân phố, 100% xóm hoàn thành bổ sung tiêu chí nông thôn mới vào hương ước, quy ước; 11/11 xóm được công nhận danh hiệu xóm văn hóa; 91% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn Hoàng Văn Ngát cho biết: Thông qua việc học tập, từng cán bộ, đảng viên ở cơ quan, xóm xây dựng cho mình phương hướng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả với chi bộ. Chi bộ giao cho từng đảng viên hướng dẫn, giúp các hộ phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, các đề án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Xã Đại Sơn thực hiện 9 mô hình trồng trọt; 6 mô hình nuôi trâu sinh sản, trâu vỗ béo, lợn và gia cầm. Là đơn vị dẫn đầu về sản lượng mía đạt 34,1 nghìn tấn/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 1.208 tấn/năm. Hạ tầng khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới; 100% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2019 còn 7,9%. Năm 2018 - 2019, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc thực hiện nếp sống văn hóa mới tích cực được triển khai, từng bước đi vào nền nếp. Các xóm, tổ dân phố đều xây dựng và đưa việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội thành quy ước nếp sống văn hóa của địa phương, coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại gia đình văn hóa, làng văn hóa, góp phần làm cho đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ.

Tiêu biểu tại thị trấn Quảng Uyên, đảng viên trong các chi bộ gương mẫu thực hiện, đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghiêm  các nội dung đã cam kết về xây dựng nếp sống văn hóa mới. 100% xóm, tổ dân phố bỏ tục lệ ăn cỗ trong giờ hành chính; việc hiếu, hỷ không tổ chức dài ngày; bỏ các hủ tục lạc hậu; các giá trị văn hóa truyền thống, chuẩn mực đạo đức được duy trì, phát huy tình làng, nghĩa xóm, nhất là trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Hòa Nông Hải Lưu, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn huyện có 83% xóm đạt văn hóa, trên 84% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xóm, tổ dân phố. Việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân ở một số địa phương còn lúng túng, nội dung chung chung, chưa cụ thể.

Thời gian tới, huyện tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị số 05 vào thực tiễn đời sống xã hội, trong đó quan tâm đến từng hộ gia đình, khu dân cư, xóm, tổ dân phố; phát huy cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Hoàng Thu

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website