Thiết thực các mô hình làm theo gương Bác

 Trao giải cho đảng viên về nhất tháng.

“Khắc sâu tư tưởng của đảng viên”

Đó là mô hình được Chi bộ Trường Tiểu học Long Trị A1 thực hiện vào năm 2022 và đến đầu năm 2023 được Thị ủy Long Mỹ công nhận và ra mắt mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thị xã.

Theo đó, trong cuộc sinh hoạt lệ hàng tháng, Chi bộ tổ chức trực tuyến thi trắc nghiệm tìm hiểu chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ở mỗi kỳ, số câu hỏi thi từ 5-10 câu tùy theo nội dung, số điểm tối đa là 10. Đảng viên dùng điện thoại thông minh để truy cập vào đường link trực tuyến tham gia trả lời câu hỏi. Thời gian bình quân cho mỗi câu trả lời trực tuyến sẽ là 30 giây, đảng viên nào có số điểm cao nhất và nộp bài trong thời gian sớm nhất sẽ là người về nhất trong kỳ thi tháng và được tuyên dương, tặng quà lưu niệm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Chi bộ trường tổ chức 4 kỳ thi cho đảng viên để tìm hiểu Chỉ thị số 22, ngày 13-7-2022, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung học tập chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh; tìm hiểu Quy định số 1120, ngày 01-6-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn…

Thầy Lê Quang Qui, giáo viên Tổng phụ trách của trường xuất sắc đạt hạng nhất trong lần thi tháng 3 vừa rồi. Khi tham gia cuộc thi do chi bộ tổ chức là dịp để thầy tự nghiên cứu, tìm hiểu và khắc sâu các nội dung của các chỉ thị, nghị quyết và văn bản của Trung ương, của tỉnh để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị. Thầy Qui chia sẻ: “Trước đây, khi được chi bộ triển khai, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết rồi gửi văn bản thì bản thân tôi có lúc chưa tìm hiểu kỹ, một phần do công việc chuyên môn nhiều. Từ khi chi bộ triển khai mô hình “Khắc sâu tư tưởng đảng viên” giúp tôi có ý thức hơn về việc đọc kỹ, nghiên cứu các văn bản, quy định để áp dụng vào thực tiễn công việc và đời sống hàng ngày. Việc tìm hiểu nghị quyết được tổ chức dưới hình thức là cuộc thi nên tạo động lực cho các đảng viên trong chi bộ thi đua và quan trọng hết là các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp chúng tôi khắc sâu thêm các nội dung của chỉ thị, nghị quyết mà mình đã tìm hiểu”.

Cô Trần Thị Thùy Trang, giáo viên Trường Tiểu học Long Trị A1, chia sẻ: “Qua tìm hiểu, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bản thân mình phải nêu gương, tuân thủ nghiêm những quy định, nhất là quy định các điều đảng viên không được làm, vận dụng tốt vào công việc chuyên môn. Bản thân tôi, khi tìm hiểu về Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và nội dung học tập chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh giúp mình ý thức được trách nhiệm của người đảng viên, nói đi đôi với làm, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được chi bộ phân công, có lối sống chan hòa, yêu thương giúp đỡ học sinh để các em đạt kết quả học tập tốt nhất”.

Theo kế hoạch, từ nay cho đến tháng 11-2023, Chi bộ Trường Tiểu học Long Trị A1 sẽ tổ chức thêm 4 lần thi nữa và tổ chức tổng kết mô hình.

Thầy Trần Minh Sang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Trị A1, cho biết: “Mô hình “Khắc sâu tư tưởng đảng viên” đã giúp đảng viên nâng cao nhận thức về việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tư tưởng của đảng viên được khắc sâu sẽ góp phần có hành động đúng đắn, thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ công tác, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi ủy đang tiếp tục nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng để chuẩn bị bộ câu hỏi trắc nghiệm cho các lần thi tiếp theo, tiếp tục duy trì mô hình này để đảng viên có dịp tìm hiểu, nghiên cứu, khắc sâu các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

“Chi bộ 6 tốt, đảng viên 6 tốt”

Để thực hiện hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Long Trị A  đã triển khai mô hình Chi bộ 6 tốt, đảng viên 6 tốt tại Chi bộ Quân sự xã.

Đây được xem là cách làm mới, sáng tạo. Dù mới phát động hơn 4 tháng đầu năm nay nhưng đã tạo nét mới trong chi bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Ông Phạm Hoài Linh, Bí thư Đảng ủy xã Long Trị A, nói: “Xác định rõ quan điểm “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” nên mô hình “Chi bộ 6 tốt, đảng viên 6 tốt” mà Đảng ủy xã Long Trị A thực hiện điểm tại Chi bộ Quân sự sẽ nâng cao hơn nhận thức của cấp ủy, chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng chi bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Chi bộ Quân sự xã Long Trị A có 9 đảng viên. Để chi bộ thực sự đóng vai trò là “nền móng của Đảng, là sợi dây liên hệ giữa Đảng với quần chúng”, nội dung “chi bộ 6 tốt” được chi ủy xác định trên 6 tiêu chí, đó là: lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và việc phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo việc chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật trong lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối và hiệu quả; lãnh đạo tốt việc xây dựng đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan và của chi bộ. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong chi bộ và lãnh đạo thực hiện tốt việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra.

Đối với “đảng viên 6 tốt” cũng xác định trên 6 tiêu chí. Đó là thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấp hành và thực hiện tốt kỷ luật trong lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối và hiệu quả. Đoàn kết tốt trong nội bộ, thương yêu, giúp đỡ đồng chí đồng đội, kính trọng nhân dân, gần gũi với Nhân dân, sống có nghĩa có tình, gắn bó mật thiết với Nhân dân; luôn thể hiện và làm tốt tính tiên phong gương mẫu trước tập thể. Luôn nhận và hoàn thành tốt chức  trách, nhiệm vụ được giao; phải có bản cam kết và khắc phục cho tốt những hạn chế, khuyết điểm của bản thân đã được đóng góp chỉ ra.

Đăng ký thực hiện mô hình, anh Trần Phú Lâm, Trung đội trưởng Trung đội dân quân cơ động Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Trị A luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Từ ngày 2 đến 13-4 năm nay, xã Long Trị A làm điểm tổ chức huấn luyện dân quân cơ động cụm của thị xã Long Mỹ. Dù khối lượng công việc chuẩn bị cho công tác huấn luyện nhiều nhưng anh đã tham mưu cho cấp trên thực hiện hoàn thành cơ sở vật chất, giáo án.

Anh Lâm nói: “Chi bộ xác định, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Đặc biệt, gắn chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị với từng cá nhân trên cương vị công tác, từ đó làm cơ sở để bình xét khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ. Với cách làm đó, Chi bộ Quân sự xã Long Trị A đã cụ thể hóa từng nội dung của mô hình xây dựng chi bộ “6 tốt” sát với thực tiễn nhiệm vụ”.

“Chúng tôi thường xuyên thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, phát huy dân chủ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện. Trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, không còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Do đó, chất lượng sinh hoạt và xây dựng nghị quyết của chi bộ được nâng lên, đánh giá đúng kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo mang tính đột phá”, anh Phú Lâm nói thêm.

Còn anh Phan Thanh Duy, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, chia sẻ: “Thời gian qua luôn làm tốt vai trò trách nhiệm của bản thân khi được cấp trên giao trong thực hiện công tác hậu cần và kỹ thuật của đơn vị. Khi mô hình chi bộ 6 tốt, đảng viên 6 tốt được chi bộ thực hiện, bản thân càng phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm các quy định của đơn vị”.

Để thực hiện tốt mô hình “Chi bộ 6 tốt, đảng viên 6 tốt” ở Chi bộ Quân sự xã Long Trị A, Đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nội dung, biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện mô hình. Đồng thời, căn cứ vào mức phân loại “chi bộ 6 tốt, đảng viên 6 tốt” hàng tháng để làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Trị A Phạm Hoài Linh: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mô hình trên. Xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây là một trong những giải pháp để xã nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website