Thanh Hóa: Yên Định nhớ lời Bác dặn, quyết tâm “về đích” nông thôn mới nâng cao

 Hội viên, phụ nữ xã Định Bình tích cực dọn vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng huyện NTM nâng cao.

Khắc sâu lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống quê hương hai lần đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, năm 2015, huyện Yên Định được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM và trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ đạt chuẩn NTM. Đây là sự ghi nhận thành quả của sự quyết tâm, nỗ lực và phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo huyện, của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân qua các thời kỳ.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Yên Định đề ra quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thực tế cho thấy, trong thời điểm xây dựng huyện NTM, công tác tư tưởng có vai trò quan trọng hàng đầu để quán triệt quan điểm, chủ trương, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cổ vũ quần chúng tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả. Tuy có thời điểm chững lại, nhưng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và phù hợp với nguyện vọng của người dân, có sức lan tỏa sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực hơn. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66 triệu đồng (đứng thứ 4 toàn tỉnh); số hộ nghèo giảm nhanh, bền vững; kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nhà văn hóa, thông tin, truyền thông, hạ tầng thương mại, cảnh quan môi trường ở nông thôn được tăng cường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hiện nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 63 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cấp huyện, 13 thôn kiểu mẫu cấp tỉnh; toàn huyện có 32 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, xếp thứ 5/27 huyện, thị xã, thành phố... Kết quả này đã khẳng định “ý Đảng hợp lòng dân” và cũng là cơ sở, động lực để huyện tiếp tục thực hiện đạt huyện NTM nâng cao theo kế hoạch đã đề ra.

Hiện nay, huyện Yên Định đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thực tiễn trong chỉ đạo xây dựng các danh hiệu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các xã trên địa bàn huyện cho thấy, địa phương nào làm tốt công tác tư tưởng để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình là do dân và vì dân, dân tự lựa chọn, quyết định việc cần làm thì mới tạo được sự đồng thuận cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp cùng làm với dân để phát huy nội lực cộng đồng. Chỉ khi người dân thực sự làm chủ quá trình “đổi đời” trên quê hương mình, bằng chính nội lực của mình thì các mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao mới thành hiện thực.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Bí thư Huyện ủy Yên Định đã nhấn mạnh: Xây dựng huyện NTM nâng cao vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài với khối lượng công việc lớn, lĩnh vực rộng. Nhiều mục tiêu, tiêu chí thực hiện là cả một quá trình, không phải ngày một, ngày hai do đó phải xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện cụ thể; chỉ đạo các địa phương xây dựng và triển khai hợp lý, vững chắc và phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng huyện NTM nâng cao; phát huy vai trò của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở nông thôn, nhất là vai trò của chi bộ - “gốc rễ” của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website