Tân Yên (Bắc Giang): Nhân rộng điển hình tiên tiến

Đây là một số kết quả nổi bật mà Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vừa góp phần nâng cao phương pháp lãnh đạo của tổ chức Đảng, vừa nâng cao đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên đã ban hành 17 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành 13 văn bản, chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị theo chuyên đề hàng năm cho lãnh đạo chủ chốt và đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc, toàn thể cán bộ, đảng viên ở 22/22 xã, thị trấn.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng từ 4-7 mô hình điển hình cấp huyện; chỉ đạo mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất 2 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, sau 05 năm đã có 15 mô hình điển hình cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng đạt kết quả cao; các xã, thị trấn đã có 1.061 lượt chi bộ đăng ký xây dựng 1.086 gương điển hình tiên tiến.

 

 Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Lễ báo công dâng Bác ngày 27/9/2019. (Ảnh: Quang Thái)

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành 6 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức, đồng thời phát hiện việc làm tốt để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Sau 5 năm triển khai, huyện Tân Yên đã có những cách làm mới, sáng tạo như: lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường đồng bộ, hiệu quả gắn với từng sản phẩm cụ thể nhằm tạo ra những nông sản hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị vượt trội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tập trung lãnh đạo phát triển công nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện theo hướng thân thiện, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động mời gọi các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đầu tư vào địa bàn xã, thị trấn để giải quyết việc làm tại chỗ.

Lãnh đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải tại gia đình. Xây dựng khu tập kết rác thải tập trung tại huyện, các xã thị trấn và tại các thôn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, công chức, giải quyết có hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Ban hành 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, hàng năm đều tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lựa chọn các nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng các điển hình tiên tiến cấp huyện trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm.

Nhiều điển hình trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Nhờ sự thống nhất, nỗ lực, đoàn kết của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của người dân, Tân Yên đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có thành tích nổi bật như: xã Phúc Sơn chỉ đạo xây dựng được bãi tập kết, xử lý rác thải tập trung của xã và các thôn để hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới; thị trấn Nhã Nam duy trì có hiệu quả lò đốt rác và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; chi bộ thôn Lời, xã Cao Xá, vận động nhân dân hiến 4.500m2 đất, huy động trên 1 tỷ đồng làm 1,6 km đường bê tông; thôn Tân An, xã Lam Cốt đã vận động người dân hiến 2.100 m2 đất làm đường; trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng đã tiết kiệm được 19.760.000 đồng đỡ đầu 02 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Hội Người cao tuổi xã Việt Lập hỗ trợ làm 02 nhà ở cho hội viên nghèo, vận động hội viên hiến hơn 4.000 m2 đất và đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng nông thôn mới;

Về cá nhân, đó là đồng chí Hoàng Kiểm, Bí thư chi bộ thôn Tiến Điều, xã Nhã Nam tích cực vận động bà con hiến đất xây dựng nông thôn mới, gia đình gương mẫu hiến trên 70m2 đất thổ cư, vận động nhân dân xây dựng cánh đồng sản xuất hàng hóa, vệ sinh môi trường; đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phố Hoàng Hoa Thám tuyên truyền, vận động, quyên góp nấu xôi phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Ngoài ra, đồng chí Đỗ Thị Ngọc, Phó bí thư Chi bộ khu Chợ, thị trấn Cao Thượng tích cực tham mưu chi bộ làm tốt công tác vận động xã hội hóa thực hiện một số công trình phúc lợi trị giá gần01 tỷ đồng; đồng chí Phạm Thị Lệ, Trưởng thôn Mai Hoàng, xã Phúc Sơn vận độngnNhân dân dồn đổi 19,1 ha ruộng theo đúng kế hoạch, mở rộng 4,5km đường giao thông từ 3 m lên 5 m, làm 2 km hệ thống thủy lợi và hệ thống bờ vùng, bờ thửa, trong đó Nhân dân hiến 22.000 m2 đất; xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao với diện tích 1.300 m2, vận động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng làm 1,2 km đường giao thông nội thôn...

Đạt được những thành tích nêu trên, có thể khẳng định Tân Yên đã phát huy tốt vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình đã đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TW, nâng cao tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.

Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Việc giải quyết những vấn để bức xúc, nổi cộm từ huyện đến cơ sở được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần tích cực đưa huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang từng bước lan tỏa, trở thành phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương./.

Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website