Sức lan tỏa từ việc học và làm theo Bác

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Với truyền thống và niềm tin yêu tuyệt đối với Đảng, Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng xác định học và làm theo Bác không chỉ là thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng mà là sự tri ân thiết thực, là tình cảm sâu nặng, là niềm tin sắt son với "Già Thu" ruột thịt, kính yêu của quê hương mình. Vì lẽ đó, tỉnh triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; chuyên đề của tỉnh năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay"; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Để những nội dung của chỉ thị đi vào cuộc sống, bên cạnh những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành, Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị thông qua nhiều nội dung, hình thức, giải pháp thiết thực; chú trọng lựa chọn nội dung, vấn đề trọng tâm chỉ đạo; quan tâm lãnh đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đề cao việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình học và làm theo Bác. Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo đẩy mạnh học và làm theo Bác với triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 3 chương trình trọng tâm và 3 nội dung đột phá để khai thác 5 lợi thế chính và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh. Tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ thường xuyên hằng tháng; phát huy trách nhiệm, tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nghiêm túc đăng ký, cam kết thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi địa phương, đơn vị xác định từ 1 - 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung giải quyết và công khai kết quả giải quyết. Việc học và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh được duy trì ổn định, tăng trưởng và đạt những kết quả quan trọng.

Sự quyết liệt từ cấp ủy Đảng, chính quyền và sự gương mẫu từ những người đứng đầu cấp ủy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của Chỉ thị số 05 vào đời sống, thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Học tập tư tưởng yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa tinh thần yêu nước, thương người vốn là phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đã kết tinh qua nhiều thế hệ, mỗi người dân đều có những hành động cụ thể, thiết thực. Thể hiện rõ nét nhất trong thời gian qua khi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và lây lan nhanh. Số ca mắc mới tăng rất cao, cán bộ y tế quay cuồng với khối lượng công việc lớn, dù vất vả là vậy nhưng phía sau những lớp khẩu trang, những bộ quần áo bảo hộ nóng bức là những nụ cười, sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Không chỉ hăng hái tình nguyện tham gia phòng, chống dịch tại địa bàn, các y, bác sĩ còn xung phong đến "tâm dịch" phía Nam để hỗ trợ đồng bào, đồng nghiệp. Đó là hình ảnh của màu áo xanh tình nguyện, đại diện cho thế hệ trẻ đầy ắp trong tim một tình yêu to lớn dành cho quê hương; để bảo vệ quê hương trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ các y, bác sĩ, đơn vị chức năng trong công tác xét nghiệm, tuyên truyền, hậu cần, tiêm phòng Covid-19, tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch; giải cứu các loại nông sản; tình nguyện hiến máu cứu người. Người thân, bạn bè giúp các gia đình đang cách ly, điều trị mua lương thực, thực phẩm, thuốc men; quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần. Giữa những ngày gian nan chống dịch, những cân gạo, gói bánh, hộp sữa của người thân, hàng xóm không ngại ngần "san sẻ yêu thương" để người dân thực hiện cách ly, điều trị thêm vững tin, đó là những liều thuốc quý giúp những gia đình có F0, F1 đẩy lùi đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Đó là hành động cụ thể mà mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương bằng trái tim, khối óc của mình. Những hành động, việc làm ý nghĩa đó góp phần khơi dậy mạnh mẽ truyền thống "tương thân, tương ái" tốt đẹp của dân tộc.

Còn đó biết bao những cán bộ, công nhân, kỹ thuật, người dân ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau đang miệt mài học tập, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo góp sức xây dựng quê hương ngày một phát triển. Chi bộ xóm Hòa Mục, xã Trường Hà (Hà Quảng) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với đặc điểm, tình hình nông thôn miền núi và năng lực, nhiệm vụ của từng đảng viên trong chi bộ; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa An làm tốt công tác dân vận, phong trào "lực lượng vũ trang huyện Hòa An chung sức xây dựng nông thôn mới", tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, tham gia giảm nghèo; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1-6 Trần Thị Kim Dung thực hiện giải pháp "Nâng cao chất lượng công tác quản lý sự thay đổi của trẻ 5 - 6 tuổi trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học"; kết hợp nhiều giải pháp trong quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi. Trưởng xóm Lũng Tiến, xã Hồng Trị (Bảo Lạc) Nông Văn Hoàn phát triển kinh tế gia đình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy phẩm chất đạo đức của người đứng đầu trong cộng đồng dân cư...

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… Trong 2 năm (2021, 2022), Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân; toàn tỉnh biểu dương, khen thưởng 293 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ quá trình thực hiện chỉ thị, những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo thành những hình mẫu thiết thực, cụ thể, chân thực và thuyết phục, trở thành động lực của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đóng góp chung vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, xứng đáng là quê hương thứ 2 của Bác Hồ kính yêu.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website