Sức lan tỏa từ Chỉ thị 05 trong tổ chức Công đoàn và người lao động Quảng Trị

Triển khai hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW

Ngay khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị quán triệt cho cán bộ công đoàn chủ chốt, cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh. Hướng dẫn các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề học tập, làm theo hàng năm được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thu hút cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia.

 Đoàn viên, CNVCLĐ Quảng Trị tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

(Ảnh:congdoan.quangtri.gov.vn)

Hàng năm, thông qua hội nghị triển khai công tác đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chủ đề học tập hàng năm đến với cán bộ chủ chốt công đoàn. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, các công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức trên 50 hội nghị có nội dung về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và thu hút hàng nghìn lượt cán bộ công đoàn tham gia. Cùng với việc tổ chức triển khai học tập chuyên đề, LĐLĐ tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn cán bộ đoàn viên xây dựng kế hoạch học tập làm theo cho từng tập thể, cá nhân; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhân rộng điển hình những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cung cấp tài liệu tuyên truyền về tận cơ sở như: Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; những mẩu chuyện, những lời dạy của Bác đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn học tập chuyên đề hàng năm…

Việc quán triệt học tập chuyên đề hàng năm (2017, 2018, 2019, 2020) được các cấp công đoàn quán triệt triển khai sâu rộng đến đoàn viên CNVCLĐ. Các chuyên đề học tập hàng năm đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực; tích hợp vào trong nội dung, chương trình công tác, sinh hoạt thường kỳ của các cấp công đoàn. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, nội dung cơ bản trong sinh hoạt công đoàn. Các công đoàn cơ sở đã hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng kế hoạch hành động của từng cá nhân, tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá XI) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung công việc đã đăng ký của các công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại công đoàn cơ sở, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được quan tâm triển khai, thường xuyên gắn công tác tuyên truyền với các sự kiện quan trọng của đất nước, tổ chức Công đoàn và việc thực hiện chủ đề công tác hàng năm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”... Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức lồng ghép gắn với nội dung giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia như hoạt động: “Tháng Công nhân”, chương trình “Tết sum vầy”, các hoạt động văn hoá, thể thao, hội thi, hội diễn… chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, nổi bật như: Dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đại hội Công đoàn các cấp, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam...

 Tỉnh ủy Quảng Trị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: quangtri.gov.vn)

Nhờ vậy, nhận thức về chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên; có sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ công đoàn ở nhiều đơn vị đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong đơn vị, doanh nghiệp; thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tuyên truyền sâu rộng kết quả, các gương điển hình tiêu biểu, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện phong trào để các tập thể, cá nhân học tập và làm theo. Nhiều mô hình đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi nhận thức sang thay đổi hành vi như: Bảo vệ môi trường, cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; xây dựng các mô hình nhân đạo từ thiện, hiến máu tình nguyện, cây dựng Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ tiết kiệm xoay vòng cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà mái ấm công đoàn, tham gia chiến dịch phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả lũ lụt; mô hình “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”. Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, dần “thấm” vào suy nghĩ, hành động của nhiều cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống./.

Hoàng Mai

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website