Quán triệt, học tập và triển khai chuyên đề về học và làm theo Bác

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2023 tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh - Ảnh: N.T

Thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy nghiên cứu, học tập, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” do đồng chí PGS.TS Bùi Đình Phong - nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

Đảng bộ Khối đã tổ chức điểm cầu chính tại hội trường UBND tỉnh và kết nối 28 đường truyền học trực tuyến tại các TCCS đảng trực thuộc (24 điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối và 4 điểm cầu tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với 1.991 cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động (NLĐ) tham dự.

Sau hội nghị trực tuyến, cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc căn cứ tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động tổ chức học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

BTV Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề thông qua việc thường xuyên tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2023, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng của cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ vì một Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững.

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2023 trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề cho đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp. Chỉ đạo các TCCS đảng tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời phát hiện, xây dựng thêm những mô hình, điển hình mới nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lồng ghép giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của Đảng.

Việc triển khai tổ chức học tập tốt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” sẽ góp phần quan trọng giúp cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ trong Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung, yêu cầu của chuyên đề.

Từ đó tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức và của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website