Phú Thọ: Việc làm thường xuyên, tự giác

 Bộ phận một cửa thị trấn Lâm Thao giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị, vì vậy, hàng năm, việc tổ chức, quán triệt triển khai các chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy thị trấn Lâm Thao thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, nền nếp. Nhờ vậy, nội dung học tập được cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo gương Bác luôn gần sát phù hợp với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Nhân dân Lâm Thao tích cực thâm canh tăng vụ nâng cao năng suất cây trồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, UBND thị trấn Lâm Thao đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế để tìm ra giải pháp khắc phục. Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của dân, công tác kiểm tra giám sát, thực hiện quy chế dân chủ được tăng cường; việc  đổi mới phương thức làm việc của cán bộ công chức, viên chức đã kịp thời giải quyết những vướng mắc của nhân dân. Chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo gương Bác, đó là Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Công tác cải cách thủ tục hành chính; giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực thích ứng an toàn, phòng, chống dịch bệnh, thi đua lao động sản xuất, xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, tác phong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao. Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Khuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Lâm Thao cho biết: “Qua kiểm điểm đánh giá hàng năm, các tập thể, cá nhân đều hoàn thành tốt nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác. Nhiều phần việc thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của thị trấn đã phát huy hiệu quả cao như: Tạo dựng bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; vệ sinh môi trường... Những việc làm thiết thực từ việc học và làm theo Bác đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Đảng bộ và nhân dân thị trấn Lâm Thao đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra: Kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định, sản xuất nông nghiệp đạt năng suất cao, các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, cơ sở hạ tầng kinh tế ngày càng được cải thiện, thu ngân sách đảm bảo vượt kế hoạch. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng tăng cường, năng lực điều hành của chính quyền được nâng lên, vai trò MTTQ và các đoàn thể được phát huy. Kết quả, năm 2021, Đảng bộ thị trấn Lâm Thao được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Lâm Thao tiếp tục học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả hơn, là điều kiện quan trọng góp phần   thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIV đã đề ra.

Anh Thơ

Theo http://baophutho.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website