Nhiều kết quả tích cực trong học tập và làm theo gương Bác

 Nhiều tổ chức cơ sở đảng có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng

Các cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW với hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp. Đồng thời triển khai cho 100% đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đạt kết quả theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Qua học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia đóng góp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển.

Công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo gương Bác được BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện thường xuyên. BTV Đảng ủy Khối CCQ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, những cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, nhất là cơ sở đảng loại hình cơ quan Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, lãnh đạo, quản lý để các nghị quyết, chương trình, dự án, đề án trọng tâm của tỉnh hoàn thành đúng tiến độ, đạt kết quả khả quan. Đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: “Việc học tập và làm theo gương Bác còn được thực hiện gắn với phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trọng tâm nhất là phong trào thi đua phát huy đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp làm việc, giải pháp hữu ích trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động”.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, giải pháp hiệu quả: mô hình “Sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức sân khấu hóa” của Đảng bộ cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải pháp “Thực hiện tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao” ở Chi bộ cơ sở Báo Đồng Tháp; “Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” ở Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh... Một số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nổi bật như: phần mềm “Văn phòng điện tử - eOffice” và “Quản lý công việc” của Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh; thiết kế “Máy đóng hộp tự động đẩy hộp vào thùng” ở Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm... “Trong 5 năm qua, đã có hơn 1.000 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được các cấp công nhận và đưa vào ứng dụng thực tế với tổng giá trị làm lợi, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng” - đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn cho biết thêm.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Thống - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong Khối CCQ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với công việc, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình, xã hội. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được phát huy tốt hơn; ý thức tiết kiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái thể hiện rõ nét, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều tấm gương cá nhân, tập thể trong Khối CCQ được biểu dương, khen thưởng.

N.AN

Theo http://baodongthap.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website