Nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), trên địa bàn huyện có nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực như: Hội CCB huyện chủ động phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng GD&ĐT huyện và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức quốc phòng cho thế hệ trẻ; thành lập được nhiều câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường tại các thôn.

Đặc biệt, Hội CCB các cấp trên địa bàn huyện còn phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước tại các địa phương, góp phần giảm tình trạng đuối nước cho trẻ em vào các dịp nghỉ hè.

Ngành GD&ĐT huyện đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; tập trung chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng dạy, học nói chung và chất lượng đầu vào THPT nói riêng, đã có nhiều trường vươn lên thứ hạng tốp đầu của tỉnh.

Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, tạo được sự lan tỏa sâu rộng như: Đảng bộ Quân sự huyện với mô hình xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; mô hình trồng phát triển sản phẩm trà Hoa vàng xã Tam Quan; mô hình trồng ổi chất lượng cao trái mùa của gia đình ông Kỳ, thị trấn Hợp Châu thu nhập 600 triệu đồng/năm; mô hình lò đốt rác của Câu lạc bộ Hội cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường thôn Chùa Vàng, xã Minh Quang...

Bên cạnh đó, còn có có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Là một trong những điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác, đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, cán bộ Huyện ủy Tam Đảo cho biết: Với suy nghĩ “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”, tôi đã xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống để phấn đấu thực hiện phù hợp với công việc.

Bản thân luôn học tập Bác lối sống, giản dị, gần gũi với mọi người, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo; không ngại công việc khó khăn, vất vả.

Có được kết quả đó, trong phong trào xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện và được niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, tập trung vào nội dung trọng tâm:

Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Thường xuyên đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ đó giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với nhân dân. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng gắn với nhiệm vụ được giao của từng cá nhân.

Thông qua việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tinh thần thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh bức xúc của nhân dân.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm nêu gương theo phương châm “học trước, làm theo trước”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” làm gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của mình tại nơi công tác.

Cán bộ, đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ xây dựng bản đăng ký nêu gương của cá nhân, công bố công khai trước chi bộ nơi sinh hoạt và công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện xác định, thực hiện một số nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển Đảng trên địa bàn huyện; Ban chỉ đạo giải quyết chính sách đất dịch vụ, giải quyết các tồn tại về đất đai và giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án đầu tư xây dựng; xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện, do các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm trưởng ban.

Ngay sau khi thành lập, các ban chỉ đạo bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, những khó khăn, vướng mắc, vụ việc tồn đọng lâu năm được tháo gỡ, giải quyết.

Sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của BTV Huyện ủy, nhất là người đứng đầu, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, vụ việc tồn đọng lâu năm từng bước được giải quyết thấu đáo, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ đột phá tại cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị lựa chọn một vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm để thực hiện. Theo đó, các địa phương, đơn vị đã chọn những nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan mình.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới gắn với các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để tạo sự lan tỏa sâu rộng, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tam Đảo chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

Từ thực tiễn ở Đảng bộ huyện cho thấy, khi cấp ủy các cấp thực sự vào cuộc thì việc thực hiện Chỉ thị 05 nói chung, việc nhân rộng điển hình, mô hình tốt, cách làm hay nói riêng sẽ đem lại hiệu quả thiết thực.

Một trong bài học kinh nghiệm cũng là nguyên nhân của thành công chính là trong triển khai thực hiện phải bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc nhắc nhở, điều chỉnh các hạn chế, phát hiện những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo để nhân rộng tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của Chỉ thị 05; chỉ đạo tổ chức việc học tập các chuyên đề hằng năm nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng.

Rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thực thi công vụ; kịp thời phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm. Nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình...

Bạch Dương

Theo http://baovinhphuc.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website