Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ việc học và làm theo Bác

Là một trong những tấm gương điển hình học và làm theo Bác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương năm 2023, nhiều năm liền gắn bó với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tây Sơn và Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, khắc ghi lời Bác dạy, chị Trần Thị Hiền luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu với phương châm “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”.

Chị Trần Thị Hiền (đứng thứ ba từ trái sang) tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ảnh: Trà Hương

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương, chị Hiền đã đóng góp hơn 40 triệu đồng để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, cải tạo nhà văn hóa thôn…

Theo gương chị, người dân thôn Tây Sơn đã tích cực hưởng ứng, đóng góp gần 700 triệu đồng, 2.500 ngày công lao động để góp sức đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của địa phương.

Chị Hiền còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, là người tiên phong trồng cây ba kích trên địa bàn xã Thái Hòa. Hiện nay, mô hình trồng cây ba kích của chị có quy mô 3 ha, kết hợp chăn nuôi và trồng cây hoa màu, cho thu nhập khoảng 800 triệu đồng/năm.

Dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta; đã, đang và sẽ mãi là “kim chỉ nam”, “ngọn hải đăng” dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân trên con đường cách mạng, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Người dân thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch tích cực tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ảnh: Trà Hương

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 một cách nghiêm túc với nhiều đổi mới. Các đơn vị, địa phương đã chủ động lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm…

Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên trong tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét về vai trò nêu gương, tác phong của người đứng đầu các cấp, các ngành, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân.

Ngày càng có nhiều cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đã được phát hiện, biểu dương và nhân rộng là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Mỗi tấm gương điển hình đều là những bông hoa tươi thắm, tỏa hương thơm ngát, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội. Từ đó góp phần xây dựng con người Vĩnh Phúc tiên phong, sáng tạo, khát vọng, đổi mới; bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy những kết quả đạt được, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu và lan toả mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh như lời cặn dặn của Người.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website