Nhà máy A31 thực hiện tốt nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật

 Kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh đạn tên lửa

Nhà máy A31 thuộc Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân (tiền thân là xưởng A31), được thành lập ngày 24/01/1966, có nhiệm vụ sửa chữa vừa đồng bộ, sửa chữa lớn bộ phận, cải tiến, sửa chữa các loại tên lửa phòng không; sửa chữa lớn trạm nguồn điện, sửa chữa vừa xe ô tô, xe máy đặc chủng; sửa chữa một số loại vũ khí, khí tài đặc chủng của các quân chủng, binh chủng. Đồng thời, sản xuất, phục hồi một số vật tư linh kiện, phụ tùng thay thế phục vụ sửa chữa, cải tiến; nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, sản xuất và làm kinh tế theo nhiệm vụ trên giao.

Trải qua 55 năm xây dựng, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật, cùng sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Nhà máy luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đạt được, Nhà máy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1985) và nhiều phần thưởng cao quý.

Có được kết quả trên là do Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả; trong đó, đặc biệt coi trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Chỉ thị số 05; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo Bác, xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện cụ thể. Chỉ đạo các tổ chức và cá nhân tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc; xây dựng các mô hình điểm, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, khâu đột phá; coi đây là nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện của tổ chức đảng, chỉ huy và quần chúng. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, học tập các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05. Nội dung đi sâu vào tư tưởng, đạo đức, phong cách, những việc làm của Bác theo từng chuyên đề, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Quân chủng, Cục Kỹ thuật và Nhà máy, nhất là nhiệm vụ khó, phức tạp, đặc thù trong công tác sửa chữa vũ khí, trang bị, khí tài tên lửa. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông”, với những việc làm thiết thực của từng cán bộ, công nhân. Tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, phương pháp tác phong công tác, thái độ trách nhiệm với công việc của cán bộ, công nhân, v.v. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi người; cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, công nhân tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”.

Thực hiện lời Bác dạy: “Các chú cần giữ gìn tốt vũ khí, trang bị, xe cộ; cần tiết kiệm đạn dược, xăng dầu; cần quý trọng sức của, sức người của nhân dân”(2), Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sửa chữa, cải tiến, vũ khí, trang bị, khí tài đặc chủng. Do nhiều vũ khí, khí tài tên lửa đã quá niên hạn sử dụng; vật tư, phụ tùng thay thế khan hiếm, kinh phí trên cấp còn hạn hẹp,... nên Nhà máy đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong sửa chữa, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, vũ khí, trang bị, khí tài. Đối với các khí tài mới, trong điều kiện còn thiếu về tài liệu công nghệ và trang thiết bị giá thử, nhưng Nhà máy đã chủ động nghiên cứu, tiếp cận sửa chữa, tham gia bảo đảm kỹ thuật cho bắn diễn tập hằng năm. Đặc biệt, năm 2020, lần đầu tiên được giao nhiệm vụ sửa chữa khí tài mới, hiện đại, nên ngay từ đầu năm Nhà máy đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng quá trình công nghệ với phương thức sửa chữa mới, tổ chức biên soạn tài liệu công nghệ, bổ sung các trang thiết bị, phục vụ kịp thời cho quá trình sửa chữa. Ngoài ra, hằng năm, Nhà máy còn tổ chức các đoàn đi sửa chữa cơ động, tư vấn giúp đơn vị khắc phục nhanh những hỏng hóc phát sinh trong quá trình khai thác sử dụng, góp phần giữ tốt, dùng bền vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các sản phẩm sửa chữa của Nhà máy nghiệm thu luôn đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật, đồng bộ, có độ ổn định, tin cậy cao, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phục vụ tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của các đơn vị, nhất là phục vụ Quân chủng bắn nghiệm thu và diễn tập hằng năm đều đạt kết quả tốt.

Thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ, Nhà máy tập trung triển khai tốt Dự án 31DA06.I, Dự án “S”, Dự án “V”, nhiệm vụ nâng cấp dây chuyền sơn đạn tên lửa phòng không, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Năm 2019, nghiệm thu Dự án “31DA06.I” đạt kết quả tốt, từng bước nâng cao năng lực công nghệ của Nhà máy, tiến tới đạt được mục tiêu đầu tư đề ra; khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, dây chuyền được đầu tư, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật tại Nhà máy. Cùng với đó, Nhà máy luôn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, sửa chữa. Trong giai đoạn 2015 - 2019, Nhà máy có 67 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật và Quân chủng được áp dụng có hiệu quả, nhất là các đề tài, sáng kiến chủ yếu tập trung vào sản xuất giá thử, sửa chữa, sản xuất theo nguyên mẫu mô đun điện tử khí tài mới để thay thế cho vật tư nhập ngoại. Qua đó, góp phần khắc phục khó khăn, nâng cao tính chủ động và tiết kiệm chi phí trong công tác sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của Nhà máy.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Nhà máy còn chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng thợ kỹ thuật; trọng tâm huấn luyện về công nghệ và khí tài mới, huấn luyện ngoại ngữ chuyên ngành (tiếng Nga, tiếng Anh). Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các lớp huấn luyện, chủ động trong đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng các nội dung huấn luyện, như: mời các đồng chí có chuyên môn cao ở Cục Kỹ thuật tham gia huấn luyện bổ túc kiến thức về khí tài mới; liên hệ nhờ giáo viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức huấn luyện về công nghệ mới. Trong 05 năm qua (2015 - 2020), Nhà máy tổ chức được 40 lớp huấn luyện với hơn 900 lượt người tham gia; kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, xét nâng bậc thợ, nâng lương cho 174 đồng chí đạt kết quả tốt. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, thực hiện tốt nền nếp xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật; đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt bằng công nghệ; kẻ vẽ, phân khu chức năng, sắp đặt lại trang thiết bị trên các dây chuyền đảm bảo phù hợp với quá trình công nghệ; nghiên cứu, bổ sung hơn 3.700 danh mục thang giá, thiết bị bổ trợ, bảng biển, biên soạn hàng chục nghìn trang tài liệu công nghệ,... góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao tính chính quy, khoa học cho các dây chuyền sản xuất, sửa chữa. Duy trì nghiêm nền nếp kiểm tra kỷ luật công nghệ các phân xưởng, rèn luyện tác phong công nghiệp, tính khoa học, tạo chuyển biến rõ trong nhận thức và hành động của người lao động.

Sự chuyển biến rõ nét nhất trong “làm theo” Bác của Nhà máy là, chất lượng công tác xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên. Đảng ủy, các chi bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch hằng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc, các xưởng, đảm bảo lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào nhiệm vụ quan trọng và giải quyết triệt để khâu yếu, mặt yếu làm chuyển biến tình hình đơn vị. Thực hiện tốt việc xây dựng và bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình, dân chủ được phát huy làm chuyển biến năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, chi bộ. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp, đảm bảo đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu hợp lý; tích cực bồi dưỡng, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Từ Đảng ủy Nhà máy đến các chi ủy, chi bộ có nhiều biện pháp đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo; thực hiện tốt phân công công tác trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy, bảo đảm cụ thể, sâu sát, đúng nhiệm vụ, quyền hạn, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy. Cùng với đó, Nhà máy luôn thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Việc xây dựng quy hoạch, nhận xét, đề nghị điều động, bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương và lựa chọn cán bộ gửi đi đào tạo đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc; không có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Nhà máy luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, yên tâm, gắn bó với đơn vị, với nghề; có trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

_______________

1, 2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 577, 30.

Đại tá TRƯƠNG XUÂN BÁCH, Giám đốc Nhà máy

Theo http://tapchiqptd.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website