Ngàn hoa dâng Bác kính yêu

Đảng bộ xã Vân Hồ có 18 chi bộ trực thuộc, với tổng số 382 đảng viên. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, đăng ký những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lường Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hồ, cho biết: Đảng ủy xã đã lựa chọn một số việc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, như: Phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện thành lập tổ công tác trực tiếp đến các bản để nắm bắt tư tưởng của nhân dân và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận triển khai các dự án của tỉnh, huyện phải thu hồi đất trên địa bàn, như: Khu công nghiệp Thuông Cuông, Dự án Bệnh viện đa khoa huyện...

Nông dân bản Hang Trùng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ thu hái chè

Nhiều cấp ủy chi bộ đã vận dụng sáng tạo việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm vào nhiệm vụ, mục tiêu, cụ thể của bản, tiểu khu, đơn vị mình, như: Vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn; xóa nhà dột nát; làm nhà tiêu hợp vệ sinh; giảm hộ nghèo; tăng thu nhập bình quân đầu người; phát triển du lịch cộng đồng; chuyển đổi trồng cây trên đất dốc; mở rộng diện tích rau an toàn, xây dựng đường hoa kiểu mẫu...

Nổi bật là duy trì và phát triển 6 hợp tác xã dịch vụ về nông nghiệp liên kết các hộ dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc thay thế cho cây ngô, đến nay trên địa bàn xã có gần 700 ha cây ăn quả; duy trì, phát triển hơn 205 ha chè; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là nhân rộng đàn bò sữa cho thu nhập cao.

Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo thực hiện phát triển du lịch cộng đồng tại bản Hua Tạt, xây dựng và đưa vào hoạt động chợ phiên Chiềng Đi 2, chợ đêm Chiềng Đi 1 phục vụ phát triển du lịch cộng đồng và quảng bá văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông. Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 36,6 triệu đồng/người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,61%.

 

 Thành viên HTX Mộc Vân Green chăm bón cây giống trong nhà nilon

Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vân Hồ còn phát huy đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giúp các hộ hoàn cảnh khó khăn vươn lên, chung sức xây dựng nông thôn mới. Toàn xã đã xây dựng được 6 nhà đại đoàn kết, với tổng giá trị 700 triệu đồng. Duy trì kết quả đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020 đến nay; xây dựng tiểu khu Sao Đỏ 2 thành tiểu khu đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Các bản, tiểu khu thực hiện cứng hóa 6,4 km đường giao thông nông thôn. Trên địa bàn xã đầu tư xây dựng 10 công trình, với tổng vốn trên 3,8 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 2,5 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển sâu rộng với 70,14% tổng số hộ dân đạt gia đình văn hóa và 92,3% số bản, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hoá. Đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng, an ninh; toàn xã có 13/13 bản, tiểu khu đạt chuẩn “4 không” về ma túy; 4 cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đạt “4 không” về ma túy.

 

 Nhân dân tiểu khu Sao Đỏ, xã Vân Hồ làm đường giao thông

Bản Hua Tạt là một trong những điển hình về học và làm theo Bác ở xã Vân Hồ. Ông Tráng A Cao, Bí thư chi bộ bản Hua Tạt, cho hay: Bản có 170 hộ với hơn 800 nhân khẩu. Chi bộ có 13 đảng viên. Chi bộ đã đăng ký 2 nội dung, gồm: Duy trì hoạt động hiệu quả HTX nông nghiệp A Cao làm mô hình điểm để nhân dân học tập và nhân rộng, làm đầu mối chuyển giao ứng dụng nông nghiệp cao vào sản xuất. HTX có 7 thành viên, trồng 20 ha các loại rau, củ, quả, trong đó 12 ha được cấp chứng nhận VietGAP. Mỗi năm, doanh thu HTX đạt trên 2,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng/năm/thành viên. Hiện nay bản có 5 hộ làm homestay, có hộ doanh thu đạt 1 tỷ đồng/năm.

Ghi nhận thành tích xuất sắc, Đảng bộ xã Vân Hồ nhiều năm được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận đạt trong sạch, vững mạnh; được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vân Hồ đang được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website