Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ

 Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của quận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chi bộ Văn phòng HÐND và UBND quận Cái Răng xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của CB, ÐV, CC trong đơn vị. Theo đồng chí Lâm Thành Nhân, Phó Chủ tịch HÐND quận, Bí thư Chi bộ Văn phòng HÐND và UBND quận Cái Răng, hằng năm, Chi bộ triển khai kế hoạch "làm theo" Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ÐV, người đứng đầu và nhiệm vụ của cơ quan. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cá nhân đăng ký cụ thể nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực. Ðồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại ÐV, CC hằng năm. Việc học tập và làm theo Bác cũng được gắn với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, hoạt động của các đoàn thể, cơ quan. ÐV Vũ Trúc Yến Trang, CC phụ trách tiếp công dân, nói: "Chi bộ quán triệt CB, ÐV, CC nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tôi luôn tự nhắc bản thân phục vụ nhân dân hòa nhã, tận tâm; thường xuyên nghiên cứu các văn bản, chính sách mới để hướng dẫn, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân".

Chi bộ Văn phòng HÐND và UBND quận chú trọng lãnh đạo đội ngũ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn. Thời gian qua, CB, ÐV, CC Văn phòng HÐND và UBND quận đã tham mưu phục vụ hoạt động của HÐND, Thường trực HÐND trong tổ chức thành công các kỳ họp, dự thảo các nghị quyết, giám sát, tiếp xúc cử tri… Ðồng thời, tham mưu tốt cho UBND, Chủ tịch UBND quận lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Bộ phận nghiên cứu tổng hợp báo cáo, soạn thảo, xử lý văn bản kịp thời, đúng quy định; phục vụ tốt các hội nghị, buổi làm việc của Thường trực HÐND, UBND quận. Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của quận, nhất là đối với các CC được phân công nhiệm vụ trong Bộ phận Một cửa nhằm kịp thời chấn chỉnh các trường hợp gây phiền hà cho nhân dân...

Làm theo Bác, Chi bộ Văn phòng HÐND và UBND quận thực hiện mô hình Dân vận khéo "Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, không gây phiền hà cho người dân". Qua thực hiện mô hình, các CB,CC tại bộ phận này đã hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến giao dịch hành chính mang lại hiệu quả thiết thực, không để người dân đi lại nhiều lần, giảm thời gian và chi phí; giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức và người dân đúng thời gian quy định. ÐV Nguyễn Hoàng Hiệp, CC phụ trách công nghệ thông tin của Văn phòng HÐND và UBND quận, chia sẻ: "Chi bộ, lãnh đạo Văn phòng thường xuyên nhắc nhở ÐV, CC phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tôi học Bác tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để phục vụ người dân đến giao dịch hành chính; đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo về cải cách hành chính, ISO…".

Ðồng chí Lâm Thành Nhân, Phó Chủ tịch HÐND quận, Bí thư Chi bộ Văn phòng HÐND và UBND quận Cái Răng, cho biết: "Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ÐV, CC. Trong đó, phát huy vai trò của CB, ÐV trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao".

Bài, ảnh: THANH THY

Theo https://baocantho.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website