Nam Định: Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Nghĩa Minh

Khởi sắc nông thôn mới xã Nghĩa Minh.

Đảng ủy xã Nghĩa Minh đã đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp uỷ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đồng chí Bùi Văn Doanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Minh cho biết: “Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là động lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã đã tổ chức nghiêm túc việc học tập chuyên đề hàng năm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu và phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao”. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Nghĩa Minh đã xác định nội dung mang tính trọng tâm, đột phá để thực hiện. Trong đó đẩy mạnh xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác. Đồng thời tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, tồn đọng… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Qua 5  năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Nghĩa Minh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an  ninh trên địa bàn. Đặc biệt là tạo sự khởi sắc trong xây dựng NTM. Nghĩa Minh là một trong những đơn vị điển hình của huyện và của tỉnh trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Về Nghĩa Minh hôm nay cảm nhận rõ sự chuyển mình vững chắc của làng quê trong công cuộc xây dựng NTM. Bộ mặt NTM của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nghĩa Minh là một trong những xã đầu tiên trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM sớm nhất (năm 2013). Từ thành quả vững chắc đó, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và là xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu. Đến tháng 9-2020, xã Nghĩa Minh đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Với quyết tâm chính trị cao, bằng những cách làm phù hợp sáng tạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, xã Nghĩa Minh đã từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Trong đó đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, tập trung nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động; đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động sức dân, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi… phục vụ đời sống dân sinh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn. Là xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu nên cùng với quá trình xây dựng NTM nâng cao trên tất cả các tiêu chí, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ vừa nâng cao, vừa phải đạt chuẩn kiểu mẫu. Đến cuối năm 2020, xã đã huy động nguồn lực xây dựng NTM khoảng trên 57 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 11 tỷ đồng. Đến nay, xã Nghĩa Minh đã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đời sống người dân ngày một nâng cao, xã không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 76 triệu đồng/năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Đặc biệt thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã cùng chung tay, góp sức thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc và tạo động lực để Đảng bộ xã Nghĩa Minh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng xã Nghĩa Minh ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

Theo http://baonamdinh.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website