Nà Khoang học và làm theo Bác

Nhà văn hóa bản Nà Khoang được xây dựng từ hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của nhân dân.

Bản Nà Khoang có 76 hộ, 352 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, nguồn thu nhập chính của các hộ dân là từ sản xuất nông nghiệp. Xác định việc học và làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể và phù hợp, Chi bộ bản đã chỉ đạo, hướng dẫn các đảng viên đăng ký việc học và làm theo Bác trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ nhân dân áp dụng kỹ thuật vào canh tác; các đảng viên là người đứng đầu các tổ chức đoàn thể bản đăng ký công tác vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào thi đua... Do đó đã có nhiều đảng viên, quần chúng nhân dân mạnh dạn đi đầu trong việc áp dụng phương thức canh tác khoa học, đưa những giống cây trồng mới vào sản xuất, như cây chè, cây chanh leo... đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay, cả bản có 17 ha chè, tăng 10 ha so với năm 2016; 5 ha chanh leo, gần 10 ha lúa nước; người dân tận dụng diện tích đất đồi để trồng cỏ, phát triển chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm các loại của bản đạt trên 1.400 con.

Trên đường đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của bản, Bí thư chi bộ bản Lường Văn Nhớ thông tin: Chi bộ bản có 26 đảng viên, xác định rõ vai trò của Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền, vận động nhân dân học và làm theo Bác trong các công việc hàng ngày, nhất là trong phát triển sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa. Chi bộ đã tổ chức lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân về xây dựng mô hình học và làm theo Bác, chỉ đạo từng đảng viên đăng ký làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Hàng năm, căn cứ nghị quyết của Đảng ủy xã, chỉ đạo của UBND xã về phân bổ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Chi bộ đã cụ thể hóa trong việc tổ chức thực hiện; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đổi thay rõ nét nhất từ việc học và làm theo Bác ở Nà Khoang trong phát triển kinh tế chính là việc chuyển đổi diện tích trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng chè và một số loại cây ăn quả. Khác hẳn với hình ảnh những nương sắn phủ kín các triền đồi trước kia, giờ đây ở Nà Khoang là màu xanh của những nương chè, những vườn chanh leo hay những đồi cỏ voi tươi tốt, nhờ đó mà người dân ngày càng có thu nhập cao hơn, cuộc sống ổn định hơn. Có được những kết quả đó là nhờ có cán bộ, đảng viên trong chi bộ gương mẫu đi đầu thực hiện và tuyên truyền người dân trong việc đưa những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp vào sản xuất. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, như gia đình ông Lường Văn Thuật có trên 1 ha chè, 2 ha chanh leo, 1 ha cây mắc khén, 5 con bò, thu nhập trên 120 triệu đồng/năm; ông Lò Văn Chiến, với 1 ha chè và 1 ha chanh leo, thu nhập gần 100 triệu đồng/năm; đặc biệt là anh Lò Văn Tách, Bí thư chi đoàn bản có thu nhập gần 200 triệu đồng/năm từ chăn nuôi trâu, bò, lợn và kinh doanh tạp hóa.

Bên cạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bản luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công vươn lên ổn định cuộc sống. Bản thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao; việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Nhất là trong xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình trong bản đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa...

Theo Bí thư chi bộ bản Lường Văn Nhớ, với sự gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào ở cơ sở của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ bản Nà Khoang đã thực sự làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện; mọi ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được nắm bắt và giải quyết kịp thời. Qua đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và cộng đồng dân cư, bà con tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Chi bộ bản Nà Khoang nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Duy Tùng

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website