Long An qua 2 năm học tập và làm theo gương Bác

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được (bìa trái) trao bằng khen của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán (bìa phải) tặng hoa cho Huyện đoàn Cần Giuộc, Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức và Đại đức Thích Lệ Ngôn - Trụ trì chùa Ân Thọ có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Chuyển biến trong nhận thức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề của tỉnh hàng năm. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch; rà soát, bổ sung nội dung Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của CBĐV.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Phạm Huy Sơn cho biết, việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào thực tế công việc của từng tổ chức cơ sở Đảng, ĐV trong Đảng bộ khối. Điều này được thể hiện rõ nét qua những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực với nhiều mô hình hay của tập thể, cá nhân. Từ đó, đưa việc học tập, làm theo gương Bác đi vào chiều sâu.

Đồng thời, nhận thức của CBĐV, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh được nâng lên. Ý thức, trách nhiệm và vai trò nêu gương của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, “nói đi đôi với làm” ngay trong từng hoạt động, nhiệm vụ hàng ngày của từng CBĐV, công chức, viên chức và người lao động được nêu cao.

Năm 2021, tỉnh triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn chủ đề “Các phẩm chất (giá trị cốt lõi) của CBĐV cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong thời kỳ mới” làm chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh. Chuyên đề này được Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, triển khai gắn với các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Năm 2023, tỉnh xây dựng nội dung, tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Long An” gắn với Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Huy Sơn tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Nhiều cách làm hay

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Huệ - Phạm Thị Châu Hoàng thông tin, điểm nổi bật của huyện trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong đó, huyện kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của CBĐV và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thông qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đó UBMTTQ Việt Nam tỉnh với Sổ tiết kiệm hỗ trợ cán bộ Mặt trận khó khăn; Hội Nông dân Việt Nam tỉnh với Tuyến đường xanh, dòng kênh sạch, Mái ấm nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh với mô hình Nuôi heo đất hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình; Tỉnh Đoàn với Đoạn đường kiểu mẫu, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ;... Bên cạnh đó, huyện Châu Thành với mô hình Các giải pháp xây dựng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; huyện Tân Hưng với mô hình Dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huyện Bến Lức với mô hình Tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt năm chuẩn mực đạo đức của CBĐV; thị xã Kiến Tường với mô hình Cấp căn cước công dân ngày cuối tuần trên địa bàn thị xã; TP.Tân An với mô hình Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn; Bộ đội Biên phòng tỉnh với mô hình Mỗi tuần một địa chỉ;…

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được nâng lên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi CBĐV và nhân dân. Đặc biệt, các cấp, các ngành gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với tập trung thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, điều hành; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được giải quyết.

Vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh./.

Năm 2022, tỉnh có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1 tập thể, 2 cá nhân được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 1 cá nhân điển hình (Hòa thượng Thích Minh Thiện) được Ban Tuyên giáo Trung ương, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chọn xây dựng phim tài liệu. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn “Kỷ yếu các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Long An giai đoạn 2016-2021”, góp phần tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, làm tư liệu tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả sâu, rộng trong CBĐV và nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website