Lào Cai: Thực hiện tốt nội dung nêu gương học Bác

 Buổi sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” của Chi bộ 1, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; về đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Từ đặc thù hoạt động của nhà trường, các cán bộ, đảng viên trong nhà trường phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, đó là vừa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của bản thân, vừa tuyên truyền, giải thích để học viên hiểu rõ và thực hiện tốt nội dung này. Đồng chí Hứa Tân Hưng, Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh cho rằng, học Bác không chỉ là việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phong cách làm việc, mà còn thể hiện ở việc giải quyết những băn khoăn, thắc mắc của học viên, bởi dạy tốt cũng chính là học Bác. Để làm được điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên trao đổi với học viên, nắm thông tin thực tế ở cơ sở để bổ sung, làm rõ những vấn đề học viên vướng mắc...

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh là một trong những tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt nội dung trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác những năm qua.

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hiện có 91 tổ chức cơ sở đảng (45 đảng bộ và 46 chi bộ trực thuộc), trong đó có 51 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, 10 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp, 30 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, với 5.246 đảng viên. Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 28 ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung của Chị thị 05 và Quy định số 28 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Hằng năm, Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nêu gương, cam kết trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Trong 5 năm qua, đã có 33.622 lượt đảng viên đăng ký học và làm theo Bác, đạt 100%, trong đó có 3.508 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Sau đăng ký, các cấp ủy cơ sở đã công khai nội dung của cán bộ, đảng viên trước chi bộ, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện. Qua tổng hợp, có 98% đảng viên được đánh giá thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác.

Việc đăng ký, cam kết trách nhiệm nêu gương học và làm theo Bác đã góp phần nâng cao ý thức về tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm trong công tác; kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

Theo đồng chí Đặng Đình Chung, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 nói chung, nội dung trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng, Đảng ủy Khối xác định tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; tăng cường giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong học và làm theo Bác. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…

Quỳnh Trang

Theo baolaocai.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website