Lào Cai: Sáng tạo trong phong trào thi đua học Bác

Theo đó, Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo, định hướng các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua đặc biệt của tổ chức hội, của tỉnh.

Hội Phụ nữ tỉnh cũng chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan chuyên trách thực hiện cam kết nêu gương cùng với xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác bằng tài liệu tuyên truyền, Hội Phụ nữ tỉnh đã sáng tạo, xây dựng và duy trì chuyên mục “Học Bác mỗi ngày”, “Bạn làm được, sao tôi không” trên Bản tin Phụ nữ Lào Cai. Trong các chuyên mục này, tổ chức hội giới thiệu nội dung Chỉ thị 05 và các câu chuyện kể về Bác Hồ và định hướng làm theo Bác rút ra qua mỗi câu chuyện, đồng thời giới thiệu gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, chia sẻ cách làm của cá nhân để khuyến khích phụ nữ khác cùng phấn đấu. Bản tin này được cấp phát tới các chi hội, vừa là tài liệu tuyên truyền lưu động hiệu quả, vừa thuận lợi cho phụ nữ nghiên cứu, học tập.

Các cấp hội triển khai việc đăng ký, xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Với tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, cán bộ hội phụ nữ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương theo Quy định 1171 ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. Hằng năm, tổ chức hội cũng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập, làm theo Bác và Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang” lồng gắn với kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ. Các cấp hội đặc biệt quan tâm đến công tác sơ kết, tổng kết đánh giá, ghi danh, biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

 

 Cán bộ, hội viên phụ nữ bản Nặm Khạo trao đổi thông tin về mô hình tiết kiệm.

Bà Hà Thị Khánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh cho biết: Giai đoạn 2016 - 2020, việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đồng bộ, kịp thời, có định hướng cụ thể đã tạo sức lan tỏa trong các cấp hội phụ nữ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Nhiều cơ sở hội đã năng động, sáng tạo bằng những phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả.

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng, duy trì 322 mô hình học tập và làm theo Bác, tiêu biểu là thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm phụ nữ thông qua các mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Bao thóc vàng”, “Nuôi lợn nhựa”... Đến nay, từ các mô hình này, quy ra tiền, các cấp hội đã tiết kiệm được hơn 3 tỷ đồng, giúp đỡ được khoảng 800 hội viên, phụ nữ nghèo. Các cấp hội cũng vận động được hơn 3 tỷ đồng xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và một số công trình sinh hoạt cho gia đình hội viên phụ nữ khó khăn. Nhiều chi hội ở thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bảo Yên... đã thành lập “Tổ phụ nữ thu gom phế liệu”. Ngoài ra, phụ nữ các địa phương cùng thu gom phế liệu, bán lấy tiền để thành lập quỹ thăm hỏi phụ nữ ốm, đau hoặc tặng quà hội viên nhân dịp lễ, tết. Đặc biệt, trong năm 2020, các cấp hội đã xây dựng được 90 “Đường hoa phụ nữ - sắc mới thôn quê”, huy động nguồn lực, nhân công phát cỏ, san gạt mặt bằng và vận động xã hội hóa lắp đặt các tuyến phố điện, trồng hoa, cây cảnh... Đến nay, toàn tỉnh có 253 tuyến phố điện, đường hoa với tổng chiều dài hơn 200 km. Từ đây, nhiều tuyến đường phụ nữ sạch - đẹp - sáng - xanh xuất hiện ngày càng nhiều tại những miền quê, góp phần thực hiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của các địa phương.

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giúp gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ tỉnh đã kêu gọi tổ chức UN Women tài trợ 600 suất quà với tổng trị giá 1,38 tỷ đồng (2,3 triệu đồng/suất) trao cho 600 phụ nữ thuộc hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, 100 hộ tại xã Bản Sen, huyện Mường Khương được hỗ trợ xây dựng chuồng chăn nuôi gà, gà giống, thức ăn chăn nuôi... với tổng trị giá 600 triệu đồng.

Những cách làm sáng tạo, mô hình thiết thực trong việc học và làm theo Bác là minh chứng rõ ràng, góp phần tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, đặc biệt là người đứng đầu các cấp hội trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của hội.

Lan Hương

Theo baolaocai.vn

                               

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website