Lãnh đạo tạo đột phá trong cải cách hành chính

 Cán bộ Kho bạc Nhà nước hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục hành chính.

Đồng chí Đặng Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, cho biết: Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước từ tỉnh đến các huyện triển khai Dịch vụ công trực tuyến tới tất cả các đơn vị trên địa bàn. Đến tháng 12/2020, đã có 1.377/1.385 đơn vị, đạt 99,4% (theo quy định phải thực hiện Dịch vụ công trực tuyến) thực hiện giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến; dự kiến đến hết năm 2021 đạt 100%. Kho bạc đã hoàn thiện mô hình kiểm soát chi theo hướng “một cửa, một giao dịch viên”, tách riêng đầu mối kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, với mục tiêu “mọi cải cách đều hướng đến khách hàng, coi khách hàng là trung tâm”. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước dùng chung cho các cơ quan trong hệ thống tài chính, cung cấp toàn diện, đầy đủ thông tin cho các cấp, ngành phục vụ điều hành ngân sách địa phương. Hệ thống thanh toán điện tử luôn được nâng cấp, hiện đại hóa đáp ứng tốt yêu cầu thanh toán nhanh, chính xác, an toàn của các đơn vị giao dịch và khách hàng.

Đảng bộ lãnh đạo đơn vị ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian cho người nộp thuế, ủy nhiệm thu tại hầu hết các ngân hàng thương mại, cơ bản đến năm 2020 đã không còn giao dịch thu bằng tiền mặt, kết nối trao đổi trực tuyến thông tin thu ngân sách nhà nước với các cơ quan liên quan trên mạng điện tử. Áp dụng quy trình kiểm soát chi theo mô hình mới, đơn giản thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình trong công tác kiểm soát chi, góp phần quan trọng giúp  đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước được giao.

Chị Mai Thị Hương, Trưởng Phòng Kế toán (Kho bạc Nhà nước tỉnh), cho hay: Qua triển khai Dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ, chứng từ hợp lý, hợp pháp đều được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn quy định. Với lĩnh vực chi thường xuyên có khối lượng phát sinh hàng ngày rất lớn, áp lực với các giao dịch viên, nhưng nhờ áp dụng dịch vụ công, hồ sơ chứng từ được giải quyết ngay trong ngày làm việc. Đơn vị giao dịch theo dõi và nắm được tình hình giải quyết hồ sơ, chứng từ đã gửi qua dịch vụ công. Về phía Kho bạc cũng giám sát được quá trình xử lý hồ sơ, chứng từ của cán bộ, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhờ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến nên không bị gián đoạn tiến độ thu, chi ngân sách, khách hàng không phải đến trực tiếp giao dịch, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch.

Thường xuyên giao dịch qua Kho bạc Nhà nước tỉnh, chị Nguyễn Thị Cẩm Anh, kế toán Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, chia sẻ: Trước đây, hằng tháng, tôi phải trực tiếp đến Kho bạc để thực hiện các thủ tục chi ngân sách cho đơn vị, nhiều khi phải xếp hàng chờ đến lượt rất mất thời gian. Nhưng từ khi Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, tôi chỉ cần hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến qua Kho bạc Nhà nước và theo dõi quá trình xử lý để bổ sung, đối chiếu chứng từ.

Cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Tỉnh ủy, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu đến hết năm 2021, 100% các thủ tục hành chính được cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổ chức xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan trong hệ thống tài chính và ngân hàng tại địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án trong chiến lược cải cách tài chính công của Bộ Tài chính, như: Dự án “Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc”, Dự án hiện đại hoá công tác thu, nộp ngân sách và hệ thống thanh toán song phương điện tử, liên kho bạc điện tử, thanh toán liên ngân hàng. Niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin và tại trụ sở làm việc; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...

Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La có những nội dung mới và tương đối khó, song Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; rất cần sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị để tạo bước đột phá căn bản trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu kho bạc điện tử trong tương lai, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước. 

Phạm Đức

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website