Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Hà Trung

 Bí thư Huyện ủy Hà Trung Lê Văn Dậu và lãnh đạo xã Hà Sơn thăm mô hình trồng hoa cúc tại địa phương.

Đảng bộ xã Hà Sơn là đơn vị cơ sở tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Đình Dưỡng cho biết: Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, một trong những giải pháp được đảng ủy xã chú trọng thực hiện là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng đồng chí trong cấp ủy, bí thư chi bộ luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm trong công việc, nêu gương để các đảng viên tự giác làm theo. Trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu, nhờ phát huy vai trò của người đứng đầu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của Nhân dân, bộ mặt nông thôn đã có sự đổi thay rõ nét. Hiện Hà Sơn là xã đầu tiên của huyện Hà Trung đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, chờ cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận. Thôn Chí Phúc đạt 5/6 tiêu chí thôn thông minh; xã đạt 7/8 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã có lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số.

Cùng với những tập thể điển hình, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Hà Trung còn ghi nhận nhiều cá nhân tiêu biểu. Điển hình như thầy giáo Mai Văn Ngọc, giáo viên Trường THPT Hoàng Lệ Kha là tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người. Thầy có nhiều học sinh giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hay ông Đỗ Văn Tho ở thôn Phú Thọ, xã Hà Lai là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Gia đình ông Tho đã ủng hộ 30 triệu đồng và vận động ủng hộ hơn 100 triệu đồng để mở rộng đường giao thông, lắp hệ thống đèn chiếu sáng cho thôn. Hay đảng viên Nguyễn Hữu Lựu (Chi bộ Gia Miêu, Đảng bộ xã Hà Long), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng đã phát triển sản phẩm “Nếp hạt cau Tiên Sơn - Hà Lĩnh đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao”...

Đây chỉ là 4 trong nhiều tấm gương điển hình học và làm theo Bác ở huyện Hà Trung. Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo Bác phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. 100% các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, ngành phải xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa, kế hoạch hàng năm và đăng ký mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác. Theo đó, có 54 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác được đăng ký về huyện, tập trung vào việc XDNTM, giao thông nông thôn, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, công tác giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế - xã hội... Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn phong trào XDNTM sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn làm mô hình tiêu biểu cấp huyện về học tập và làm theo Bác.

Bí thư Huyện ủy Hà Trung Lê Văn Dậu cho biết: Việc học tập và làm theo lời Bác dạy gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những giá trị nhân văn cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tự giác rèn luyện, tu dưỡng; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cũng như phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, năm 2023 huyện Hà Trung đã thu được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất luôn ổn định và có bước tăng trưởng; cơ cấu giá trị sản xuất dịch chuyển theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,68 triệu đồng/năm. Tỷ lệ đô thị hóa tăng 167,51% so với kế hoạch. Hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. 19/19 xã đạt chuẩn NTM, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM, đang đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh thẩm tra, Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website