Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Tổng kết, tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác năm 2022.

Ngay từ đầu năm, Thường trực Đảng ủy xã ban hành hướng dẫn, triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được phân công. Năm 2022, có 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Ngoài ra, BTV Đảng ủy xã còn xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chuyên đề học tập năm 2022 trên địa bàn xã, thể hiện sự đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, với nhiều lực lượng và đối tượng tham gia; gắn với giáo dục truyền thống cách mạng nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền thông qua các hình thức: Sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể, sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm... Bên cạnh đó, 15/15 chi bộ đã duy trì và nâng chất buổi sinh hoạt học tập và làm theo Bác theo định kỳ. Việc tổ chức sinh hoạt được chi bộ lựa chọn nội dung và phân công người phụ trách theo chủ đề hằng tháng; nội dung sinh hoạt được trao đổi, thảo luận và liên hệ thực tế, gắn với kiểm điểm việc cam kết thực hiện của tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thông qua sinh hoạt học tập định kỳ hằng tháng đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; qua đó, năng lực thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả trong công việc không ngừng được nâng lên.

Ngoài việc xậy dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022, Đảng ủy xã còn xây dựng kế hoạch phát động xây dựng mô hình mới trong học tập và làm theo Bác, giúp tập thể chi bộ và cá nhân cán bộ, đảng viên phát huy tính năng động, sáng tạo, từ đó nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Qua phát động, 15/15 tập thể đăng ký thực hiện 1 mô hình học tập và làm theo Bác/tập thể: Mô hình xây dựng tuyến đường cột cờ, ánh sáng đèn đường, trồng cây xanh; mô hình tiết kiệm bỏ ống heo đất làm quỹ thăm hỏi và hỗ trợ khó khăn đột xuất; mô hình thu gom rác thải; mô hình thành lập tổ thu gom rác thải bằng nhựa, túi ni lông ở hộ gia đình; mô hình xây dựng tuyến đường đan; mô hình đảng viên đều thờ ảnh Bác...

Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị tổng kết, tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể xây dựng mô hình mới, cần nhân rộng như: 3 mô hình xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh, cột cờ, trồng hoa, cây kiểng (Chi bộ các ấp Tân Thành, Tân Đông, Tân Hưng); mô hình tiết kiệm bỏ ống heo đất làm quỹ thăm hỏi và hỗ trợ khó khăn đột xuất (Chi bộ ấp Tân Bình 1 và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã); mô hình thành lập tổ thu gom rác thải bằng nhựa, túi ni lông ở hộ gia đình (Chi bộ ấp Tân Phú 2)…

Đảng ủy xã và các chi bộ trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ; đồng thời, chỉ đạo theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua đó, chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ vững xã nông thôn mới nâng cao; thể hiện sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ xã và sự tự giác, tích cực tham gia của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong xã trong việc học tập và làm theo Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website