Lan tỏa phong trào thi đua học và làm theo Bác

Công an xã Phiêng Pằn và các nhóm liên gia tự quản triển khai công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Những đột phá từ chủ trương đúng

Ban Thường vụ tỉnh ủy đã xác định rõ những nội dung công việc có tính chất đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để chỉ đạo. Nổi bật là việc đẩy mạnh triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào triển khai đồng bộ việc ứng dụng phương pháp ghép mắt cây ăn quả; trồng cây ăn quả trên đất dốc; cải tạo vườn tạp, nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu trên một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh...

Đến nay, diện tích cây ăn quả của tỉnh đạt hơn 80.000 ha, tăng 311% so với năm 2015, là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn thứ hai trong cả nước; tỉnh cũng đã thành lập được hơn 600 HTX nông nghiệp; xây dựng được 147 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; đã xuất khẩu được 16 mặt hàng nông sản sang thị trường 12 nước, trong đó có các thị trường đòi hỏi chất lượng cao như: Úc, Pháp, Mỹ, Nhật...

Cùng với đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành chủ trương và thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là phát triển cây ăn quả trên đất dốc; hỗ trợ sản xuất sản phẩm rau, quả an toàn và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các loại nông sản; phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức Hội nghị biểu dương các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp...

Thực hiện nghiêm Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 1/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn nông thôn, xây dựng đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt.

Cán bộ Đoàn 326 hướng dẫn các già làng, trưởng bản, người có uy tín huyện Sốp Cộp
kỹ thuật trồng cây ăn quả. Ảnh: PV

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 1/12/2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, Thông báo Kết luận số 614-TB/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 1/12/2014 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019; chỉ đạo mời gọi, thu hút các nhà đầu tư các dán quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La, Dán cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Nà Sản, Dự án tuyến tránh thành phố Sơn La, các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp...

Lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả

Các cấp ủy bổ sung, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa của cấp ủy và chương trình công tác hằng năm; lựa chọn một số nội dung đột phá, tập trung triển khai thực hiện, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm.

Tại Thành phố - trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, đã xác định giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các dán, công trình đầu tư công trên địa bàn. Thành phố đã tổ chức thực hiện hơn 70 dự án đầu tư xây dựng và các dán giải phóng mặt bằng, tổ chức lựa chọn 175 gói thầu (trong đó 38 gói thầu thông qua hình thức đấu thầu và 137 gói thầu chỉ định thầu rút gọn); triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 44 dự án trọng điểm. Bên cạnh đó là thực hiện hiện đại hóa một cửa liên thông tại 6 phường Quyết Thắng, Tô Hiệu, Chiềng An, Quyết Tâm, Chiềng Sinh, Chiềng Cơi, đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng được yêu cầu giao dịch của các tổ chức và cá nhân...

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình của người dân
bản Nà Quền, xã Quy Hướng (Mộc Châu). Ảnh: PV

Trên cao nguyên Mộc Châu, việc thực hiện phong trào “Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đến hết năm 2020 ước thu được 2 tỷ 800 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm của các chi bộ, đảng bộ. Công tác an sinh xã hội được chú trọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề ra các giải pháp hiệu quả, sáng tạo giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo. Chương trình làm nhà đại đoàn kết đạt kết quả vượt bậc (trong 3 năm làm được 716 nhà đại đoàn kết từ các nguồn hỗ trợ khác nhau). Chương trình hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng (hiện có 182 cháu học sinh được đỡ đầu trong 3 năm với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng). Những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ với Đảng và Bác Hồ kính yêu...

Ở huyện Phù Yên, thi đua học và làm theo Bác là kết quả trong đầu tư, tập trung mọi nguồn lực xây dựng mô hình trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi và phát triển thủy sản: Toàn huyện hiện có 420 ha trồng cây ăn quả có múi, tập trung ở các hợp tác xã trồng cam Văn Yên, Minh Châu, Văn Đức... Nhiều gia đình ở xã Mường Cơi, Mường Thải đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc trồng cây ăn quả có múi. Huyện cũng duy trì 3.369 ha diện tích đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện Hòa Bình và hồ Suối Chiếu, các ao hồ với sản lượng thủy sản ước đạt 1.020 tấn. Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy đăng ký đăng ký xây dựng 37 mô hình phát triển kinh tế. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: Mô hình nuôi trồng thủy sản ở Bắc Phong, Tường Hạ; mô hình trồng cây ăn quả có múi ở Mường Thải, Mường Cơi; mô hình trồng tỏi ở Tường Phù, Gia Phù; mô hình phát triển gạo chất lượng cao ở Huy Tân, Huy Hạ; mô hình trồng rau sạch ở Huy Bắc, Huy Hạ...

Là vùng kinh tế động lực của tỉnh, huyện Mai Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Toàn huyện đã triển khai 7 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với diện tích 30 ha, tiêu biểu như mô hình sản xuất bưởi, xoài ở Hợp tác xã Ngọc Lan, xã Hát Lót; trồng thanh long ở Hợp tác xã Ngọc Hoàng, xã Nà Bó; trồng chanh leo ở Hợp tác xã chanh leo hữu cơ 666.28, xã Phiêng Pằn; trồng rau ở Hợp tác xã Nông nghiệp xanh 26/3, xã Chiềng Ban; trồng na ở Hợp tác xã Mé Lếch, xã Cò Nòi...

Những mô hình mới, cách làm hay ngày càng lan tỏa rộng khắp, không chỉ ở các địa phương mà tại cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng diễn ra một cách hiệu quả và thiết thực. Việc học tập và làm theo Bác đã và đang bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nơi miền Tây Bắc của Tổ quốc.

Phong Lưu

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website