Lan tỏa những việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Quan Hóa

 Cán bộ, chiến sĩ ban hậu cần - kỹ thuật (Ban CHQS huyện) thường xuyên tăng gia sản xuất tại đơn vị.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải... phải đi thẳng tới chiến sĩ”, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ban hậu cần - kỹ thuật (Ban CHQS huyện) luôn đề cao ý thức trách nhiệm, tích cực, chủ động khai thác, tạo nguồn có địa chỉ bảo đảm dùng đủ, kịp thời mọi tiêu chuẩn về hậu cần cho các đối tượng. Công tác đảm bảo hậu cần thường xuyên được theo đúng chế độ tiêu chuẩn, định lượng, duy trì bếp ăn đạt chất lượng tốt, quản lý tốt cơ sở vật chất, doanh trại, điện nước sinh hoạt. Hoạt động tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra với giá trị thu từ chăn nuôi, tăng gia đạt 1.650.000 đồng/người/năm...

Cùng với việc thực hiện tốt bảo dưỡng các phương tiện, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ ban hậu cần - kỹ thuật thường xuyên duy trì thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và điều trị dự phòng, quân số khỏe thường xuyên đạt 98,8% trở lên.

Thiếu tá Tăng Văn Siết, Chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật (Ban CHQS huyện), cho biết: “Chi ủy xác định nhiệm vụ khó và đặt ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ, đồng thời xây dựng thành những đột phá chiến lược. Đó là những mô hình để đơn vị tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Năm 2023, chi bộ ban hậu cần - kỹ thuật là một trong những tập thể được Huyện ủy Quan Hóa biểu dương dịp sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với những tập thể điển hình, việc học và làm theo Bác ở huyện Quan Hóa còn ghi nhận nhiều cá nhân thầm lặng cống hiến trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cùng tạo nên vườn hoa hương sắc với những việc làm mang lại giá trị lớn, như: tấm gương nỗ lực, cống hiến hết mình với công tác nghiên cứu khoa học của Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu Đỗ Ngọc Dương; hay mô hình tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” của ông Lò Khăm Diện, bản Yên, xã Hiền Chung...

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo Bác phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. 100% các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, ngành đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa, kế hoạch hàng năm và đăng ký mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, như: UBND huyện với mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; Huyện đoàn với mô hình “Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Hiền Kiệt”; hội LHPN với mô hình “Biến rác thành tiền” của 15/15 hội LHPN xã, thị trấn; hội nông dân với mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình tại bản Chiềng, xã Nam Động, huyện Quan Hóa”; hội khuyến học với mô hình “Ống tiết kiệm khuyến học”, “Góc học tập cho em”; bản Sơn Thành, xã Thành Sơn với mô hình “Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới”; bản Bất, xã Nam Động với mô hình “Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình xây nhà tiêu hợp vệ sinh theo chương trình xây dựng NTM”...

Trong 3 năm (2021-2023), huyện Quan Hóa đã có 2 tập thể, 4 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được UBND tỉnh tặng bằng khen; 17 tập thể và 17 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen. Ở cấp cơ sở, có 132 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học biểu dương, khen thưởng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa Hà Văn Thủy cho biết: “Việc học tập và làm theo lời Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những giá trị nhân văn cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tự giác rèn luyện, tu dưỡng; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cũng như phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website