Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai hiện có hơn 60 đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 6.600 đoàn viên. Khắc ghi lời dạy của Bác “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên”, Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, góp phần lan tỏa nhiều cách làm tốt, việc làm hay về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mô hình ghi “Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác” được Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai xây dựng. Các đơn vị đã có 87 sổ nhật ký; đưa nội dung học tập các chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi đoàn thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, qua đó giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận, truy cập và nghiên cứu thực hiện, đồng thời nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có ý thức phấn đấu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, khắc phục bệnh thành tích, hình thức, quan liêu; có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đoàn Khối triển khai gắn với thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Nhiều hoạt động đã được tổ chức như hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; duy trì các tuyến bài viết thuộc chuyên mục “Học tập và làm theo Bác”, “Gương đoàn viên tiêu biểu” trên các kênh thông tin của đoàn và mạng xã hội. Đến nay, trang thông tin điện tử của Đoàn Khối đã thu hút hơn 450 nghìn lượt truy cập; fanpage Đoàn Khối thu hút hơn 1,4 nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên theo dõi.

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đoàn Khối đã tham mưu tổ chức chương trình hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tham mưu tổ chức điểm cấp tỉnh đoàn chương trình Ngày hội sáng tạo thanh niên công nhân làm theo lời Bác với chủ đề “Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên”, tuyên dương 16 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác...

Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý II/2023 với chủ đề “Noi gương Bác - nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân” cũng là điểm nhấn trong triển khai các nội dung học và làm theo Bác của Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh…

Từ những đợt phát động thi đua, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện những điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, đã có hơn 200 cá nhân được Đoàn Khối tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Đảng viên trẻ tiêu biểu”; lựa chọn, giới thiệu hơn 1.700 đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng bồi dưỡng kết nạp.

Anh Trần Văn Quân, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Đoàn viên, thanh niên trong khối nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần vun đắp ước mơ, hoài bão, lối sống văn hóa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thế hệ trẻ.