Làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

 

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, ủng hộ kinh phí, đóng góp ngày công lao động sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa khu 4 đã khang trang, rộng rãi hơn.

Đến khu 4 đúng dịp Chi bộ tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chúng tôi chứng kiến không khí trao đổi, thảo luận sôi nổi của các đảng viên, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng của khu, nhận xét, đánh giá những mặt được và chưa được của từng đảng viên để cùng nhau bàn bạc, rút kinh nghiệm và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Kim Toàn - Bí thư Chi bộ 4 chia sẻ: Chi bộ 4 có 51 đảng viên, trong đó có bẩy đảng viên được miễn sinh hoạt. Để Chỉ thị 05 thực sự đi vào đời sống, có sức lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, hàng năm, Chi bộ quán triệt đến từng đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… đồng thời chú trọng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy vai trò của Ban Chấp hành Chi bộ trong việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong khu dân cư… Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác ở Chi bộ 4 đã được thể hiện sinh động qua những việc làm cụ thể.

Một trong những việc làm thiết thực trong học và làm theo Bác ở Chi bộ 4 là vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trong khu tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng, cải tạo nhiều công trình như: Nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường hoa, hiến đất mở rộng đường giao thông; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết…

Năm 2021, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đề án xây dựng thị trấn Thanh Ba đạt chuẩn văn minh đô thị Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực vận động nhân dân ủng hộ trên 28 triệu đồng để xây dựng tuyến đường hoa Thắng Lợi dài 1,5km, sửa chữa nhà văn hóa, lợp mái che cho sân chơi thể thao và mua sắm một số trang thiết bị phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Cùng với đó, xác định phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Chi bộ đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với thế mạnh địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, đời sống nhân dân được nâng lên. Tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm. Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của Chi bộ 4 đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều năm liền, Chi bộ 4 được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website