Kiên Thành học và làm theo Bác để dân no ấm

Công đoạn chế biến măng tre Bát độ tại xã Kiên Thành.

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Kiên Thành tập trung chỉ đạo duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

Các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo chủ đề phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của địa phương. 100% chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân bằng việc làm cụ thể, thiết thực theo nhiệm vụ được phân công. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm bắt dư luận xã hội, bức xúc trong nhân dân để giải quyết kịp thời, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt.

Theo ông Hoàng Văn Lũy - Bí thư Đảng ủy xã Kiên Thành: trước đây, Kiên Thành là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện. Do đó, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Từ đó, các cán bộ, đảng viên là những người tiên phong trồng, mở rộng diện tích tre măng Bát độ, quế. Đến nay, xã đã hình thành vùng tre Bát độ trên 2.000 ha và vùng quế 2.700 ha, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho các dân tộc trong xã. Hay như trong hiến đất làm đường, XDNTM, nhiều đảng viên đi đầu trong tháo dỡ các công trình cổng, tường rào, chặt cây cối để mở rộng các tuyến đường.

Nhờ đó, đến nay, nhân dân đã đóng góp trên 20 tỷ đồng, hiến trên 100.000 m vuông đất và hàng chục ngàn công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện các tiêu chí NTM.

Đảng viên Hoàng Văn Nhai ở Chi bộ thôn An Thịnh chia sẻ: "Với phương châm nói đi đôi với làm, đảng viên phải đi trước gương mẫu; vì vậy, khi có dự án mở rộng mặt đường tuyến đường nội thôn qua nhà mình, tôi tự nguyện hiến hơn 120 m2 đất; trong đó, có cả đất ở, đất vườn, ao và chặt bỏ nhiều cây trồng lâu năm để mở rộng nền đường. Từ đó, các hộ dân trong thôn cũng ủng hộ và làm theo”.

Qua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Kiên Thành cũng đã thành lập, duy trì và củng cố, nhân rộng được nhiều mô hình điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác, góp phần thu hút, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, toàn xã duy trì thực hiện có hiệu quả 6 mô hình điển hình tiên tiến ở các đoàn thể, chi bộ.

Điển hình như mô hình "Cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ rừng” ở thôn Đồng Song; mô hình "Xây dựng và phát triển quỹ hội” của Chi hội Nông dân thôn Khe Rộng; mô hình cá nhân "Vận động xây dựng hội vững mạnh” của ông Mai Văn Nguyện - Chi hội trưởng nông dân thôn Đồng Song…

Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần để Đảng bộ xã Kiên Thành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của xã những năm qua.

Năm 2019, Kiên Thành được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM. Đến nay, xã có 3/9 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người hết năm 2021 đạt gần 44 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 6,98%; hàng năm, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đều xếp loại vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đang trở thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Hùng Cường

Theo http://baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website