Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết: Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị và văn hoá sâu sắc nhằm giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới; Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giành lấy độc lập, tự do của Tổ quốc và đem lại hạnh phúc nhân dân; Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội trên toàn thế giới.

 “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” sẽ góp phần nhân rộng và lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Tổng công ty, từ đó giúp cho người lao động nhận thức và thấm nhuần rõ hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa tích cực việc hưởng ứng và tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, học tập và vận dụng sáng tạo từ phong cách, tư duy, đạo đức và những cử chỉ cao đẹp của Người, để tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty.

  “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” sẽ góp phần nhân rộng và lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phú Đức)

Đồng chí Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh: Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững và góp phần xây dựng Thành phố mang tên Bác càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng danh là đơn vị anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp và người dân Thành phố./.