Khắc sâu lời Bác căn dặn

Lời Bác căn dặn được khái quát hóa nhưng hàm chứa giá trị tư tưởng, tính nhân văn cao quý, trong đó đã chỉ rõ vai trò, sứ mệnh của lực lượng. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, công an nhân dân tỉnh Lào Cai luôn lấy 6 điều Bác dạy làm kim chỉ nam, đường hướng để xây dựng lực lượng thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và lập nhiều chiến công vẻ vang, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ bình yên cuộc sống.

Nổi bật trong những năm gần đây là Đảng ủy Công an tỉnh đã tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; gắn với đó là các cuộc vận động như: “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII và các kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy về triển khai các nội dung này.

 

 Công an tỉnh Lào Cai nhận Cờ thi đua năm 2021 của Bộ Công an. Ảnh: Tống Huệ (Công an tỉnh)

Cụ thể hóa việc thực hiện, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, quy định nội dung học Bác, trong đó tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo, tỉ mỉ, khách quan, khoa học trong từng nhiệm vụ của các đơn vị, tập thể, cá nhân. Đảng ủy Công an tỉnh còn triển khai thực hiện tốt các khẩu hiệu hành động về đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; tích cực nghiên cứu cải tiến phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả... Để việc học Bác ngày càng tự giác trong mỗi tập thể, cá nhân, Đảng ủy Công an tỉnh đã mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị với nội dung phong phú, sát thực nhằm quán triệt lời dạy của Bác đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Nhờ đó, phong trào học và làm theo Bác, thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” đi vào nền nếp, có chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chiến đấu, công tác, sinh hoạt đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Quán triệt Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, hơn 1 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã cụ thể hóa bằng các đợt sinh hoạt chính trị có chuyên đề về học Bác, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn triển khai đến các đơn vị và 100% cán bộ, chiến sĩ.

Khắc ghi lời Bác dạy, lực lượng công an nhân dân tỉnh Lào Cai đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong giữ vững an ninh quốc gia, lực lượng đấu tranh hiệu quả nhiều chuyên án, làm thất bại các âm mưu phá hoại của thế lực thù địch. Điển hình như đấu tranh với hoạt động tuyên truyền, thành lập “Nhà nước Mông”; đấu tranh với các chuyên án gián điệp, bóc gỡ nhiều cơ sở cài cắm của địch, vô hiệu hóa hàng chục đầu mối liên quan; chủ động đấu tranh đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên tuyến biên giới. Trong công tác giữ gìn an ninh chính trị tại khu vực nông thôn, đô thị là làm tốt việc nắm tình hình, vận động, thuyết phục những người tham gia khiếu kiện, nhất là những vụ khiếu kiện đông người, hạn chế xảy ra các vụ việc phức tạp, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Qua đó tạo môi trường lành mạnh, hấp dẫn trong thu hút các nguồn lực đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân của tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, không để hình thành băng, ổ, nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Nhờ tích cực đẩy mạnh các giải pháp về nghiệp vụ, tỷ lệ điều tra, giải quyết án luôn đạt trên 85%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Từ năm 2015 đến nay, các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã điều tra làm rõ hơn 2 nghìn vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trong đó, đã khám phá nhanh nhiều chuyên án mang tính điển hình toàn quốc, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng ma túy bị thu giữ hàng trăm bánh heroin...

Cụ thể hóa việc học Bác bằng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, toàn lực lượng Công an tỉnh Lào Cai còn đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giao dịch hành chính thuận lợi. Ưu tiên giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy chế, kế hoạch công tác, tác phong làm việc và thái độ ứng xử với Nhân dân; xử lý nghiêm những biểu hiện vô cảm, gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.  Ngoài ra, gắn với việc học Bác còn là nhiệm vụ vận động quần chúng, tổ chức hoạt động hướng về cơ sở và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 về học và làm theo Bác, toàn lực lượng công an tỉnh đang tập trung triển khai nội dung dựa trên chủ đề, cuộc vận động cụ thể như: “Trung với nước, hiếu với dân”; “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì Nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”… Yêu cầu đặt ra của Đảng ủy Công an tỉnh là 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, quy định về học Bác trong mọi nhiệm vụ công tác. Cấp ủy các đơn vị có giải pháp lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, thường xuyên “tự soi”, “tự răn”, “chấp hành” và “tu dưỡng, rèn luyện” theo chuẩn mực đạo đức, sẵn sàng cống hiến, vì Nhân dân phục vụ để lực lượng công an mãi xứng đáng là của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, vì Tổ quốc mà sẵn sàng hy sinh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website