Hợp Thịnh học và làm theo Bác

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã Hợp Thịnh được chỉnh trang sạch đẹp. Ảnh: Dương Hà

Đảng bộ xã Hợp Thịnh hiện có 303 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, bộ phận chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ nội dung các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng đã được Đảng ủy xã cụ thể hóa gắn với việc thực hiện các nội quy, quy định về giao tiếp ứng xử, tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, hương ước thôn dân cư, quy ước về thuần phong mỹ tục của địa phương; việc gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội.

BTV Đảng ủy xã cũng đã xác định nhiệm vụ đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đó là công tác vận động nhân dân tích cực tham gia giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhiệm vụ giải tỏa hành lang an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong năm 2023, xã Hợp Thịnh đã giải phóng mặt bằng được 6,9 ha đất thuộc dự án Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, dự án song song đường sắt Nội Bài-Lào Cai.

Cũng trong năm 2023, xã đã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; 2 thôn Tân Thịnh và Thọ Khánh được UBND huyện Tam Dương công nhận là thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đặc biệt, tập thể cán bộ và nhân dân xã Hợp Thịnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022...

Năm 2023, đã có 25 tập thể và 48 cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy, UBND xã biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Qua việc học và làm theo lời Bác, Đảng bộ xã Hợp Thịnh đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã đã luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, xây dựng được niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương...

Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thịnh Phùng Đắc Niên cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mang tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 tại tất cả các chi bộ, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website