Học và làm theo Bác trở thành nền nếp, đi vào chiều sâu

Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh triển khai thiết thực, hiệu quả.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy các địa phương, đơn vị kế thừa, tiếp nối, phát huy và đạt được nhiều kết quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên", tháng 3/2024.

Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa của Trung ương, vận dụng điều kiện cụ thể, hằng năm, Hà Tĩnh đều xây dựng chủ đề riêng. Cấp ủy các địa phương, đơn vị cũng cụ thể hóa thành những chuyên đề như: “Thực hiện trách nhiệm nêu gương; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hương Sơn, đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”; “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Lộc Hà, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM 2023”; “Thực hiện trách nhiệm nêu gương; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Nghi Xuân, đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023”…

Từ chủ đề được xác định, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt kết luận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Ngoài quán triệt nội dung qua các hội nghị báo cáo viên, các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; các buổi sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể..., nhiều địa phương, đơn vị có cách làm hay như: tổ chức cuộc thi viết lan tỏa gương học Bác; tuyên dương, biểu dương, kể chuyện học Bác ở các lễ chào cờ đầu tháng; tuyên truyền qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử…

Ông Lê Văn Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà chia sẻ: “Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung chuyên đề học Bác với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên, hội viên tham gia. Các chuyên đề hằng năm được cụ thể hóa đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn ở các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023), huyện Thạch Hà phát động cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt; điển hình tiên tiến” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với hàng ngàn tác phẩm dự thi có giá trị, hàng ngàn gương người tốt, việc tốt trên địa bàn toàn huyện”.

  

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Thạch Hà trao tặng giấy khen biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu sau 3 năm học tập và làm theo Bác.

Bắt nhịp với xu hướng truyền thông, tại huyện Đức Thọ, thời gian qua, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội.

Ông Bùi Lê Văn - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các địa phương, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các gương người tốt, việc tốt, những hành động, việc làm hay, có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng với chủ đề "Mỗi ngày chia sẻ một việc làm tốt". Qua 3 năm, trên các nền tảng thông tin khác nhau, toàn huyện đã có trên 1.000 lượt đăng tải, chia sẻ các tin, bài về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Những tấm gương, hình ảnh tốt được lan tỏa có ý nghĩa rất lớn trong việc nêu gương, giáo dục tư tưởng và nhân lên nhiều việc tốt trong xã hội”.

Việc đa dạng trong cách tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động, đưa việc làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh.

Học Bác gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị

Những năm qua, học và làm theo Bác với phương châm “lấy dân làm gốc”, Đảng bộ xã Ân Phú (Vũ Quang) đã phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh đoàn kết, chung sức xây dựng NTM trong toàn dân. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, toàn xã đã huy động hơn 1.000 ngày công và gần 1 tỷ đồng để thực hiện các phần việc NTM.

Ông Trần Văn Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Phú cho biết: “Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyển biến rõ nét và đáng ghi nhận nhất tại địa phương chính là tinh thần đoàn kết của bà con. Bài học “dân là gốc, lấy dân làm gốc” luôn là cốt lõi quan trọng. Nhờ có bà con nhân dân, mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao tưởng chừng rất khó nay đã sắp trở thành hiện thực”.

Học Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, người dân xã Ân Phú tích cực xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ ở Ân Phú mà trong toàn huyện Vũ Quang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; lồng ghép với các phong trào thi đua, các đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh, phát triển KT-XH, bảo đảm ANTT…

Ông Nguyễn Quang Điền - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang chia sẻ: “Học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã giúp huyện nhà đạt nhiều kết quả quan trọng trong ổn định chính trị, phát triển KT-XH, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đến cuối năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn đạt 115% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,32 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,36%...”.

Mô hình "nhà sạch, vườn đẹp" của Hội LHPN là một trong những mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Việc học và làm theo Bác cũng được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện gắn với nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như các mô hình: “Mẹ đỡ đầu giúp đỡ trẻ em mồ côi”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo”; “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống”; “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt, học tốt”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”...

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; tăng niềm tin trong Nhân dân.

Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo khí thế thi đua hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Kết quả đó cũng là động lực quan trọng để Hà Tĩnh triển khai tốt chủ đề học Bác năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

 Ông Lê Văn Khánh

 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website