Học và làm theo Bác tạo động lực nâng cao chất lượng dạy và học

 Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến trong một tiết học môn Hóa theo phương pháp đổi mới.

Trường hiện có 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên; chi bộ nhà trường có 49 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đều đạt chuẩn trở lên, trong đó tỷ lệ trên chuẩn chiếm 28,38%. Học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng được chi bộ nhà trường tổ chức thực hiện một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào cán bộ, đảng viên, giáo viên mà còn chú trọng tới toàn thể học sinh nhà trường. Để việc học tập đạt kết quả cao, bên cạnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ, coi đây là nền tảng và là yếu tố quyết định việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhà trường. Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chi bộ nhà trường đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBGV về việc đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó nội dung trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo. Để tạo chuyển biến trong nhận thức cho mỗi CBGV, Ban giám hiệu nhà trường đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề. Chi ủy nhà trường chỉ đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ trong các năm học, đặc biệt là chuyên đề học tập và làm theo Bác toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (năm 2021); “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” (năm 2022). Chi bộ lồng ghép nội dung các chuyên đề với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”..., gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời xây dựng các kế hoạch hành động gắn với nhiệm vụ cụ thể của nhà trường. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là tiêu chí quan trọng để nhà trường, chi bộ đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, ngoài việc triển khai các nội dung sinh hoạt về chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ còn thường xuyên thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường và các tổ chức đoàn thể, kiểm tra, rút kinh nghiệm đối với từng đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, nhà trường chú trọng tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng ở các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân...; chỉ đạo Đoàn trường tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ; cho 100% học sinh đăng ký học tập và làm theo Bác với các tiêu chí như: xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong học tập và trong cộng đồng; xây dựng ý thức công dân, thói quen ứng xử văn hóa của học sinh trong nhà trường và ngoài xã hội... góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đức dục, trí dục của học sinh.

Với những cách làm hiệu quả, việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CBGV nhà trường. Tác phong, lề lối làm việc của CBGV được duy trì và thực hiện nghiêm túc, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao, tạo được uy tín trong phụ huynh và nhân dân. Học sinh chăm ngoan, chấp hành tốt nội quy, nền nếp nhà trường và quy định của pháp luật, có kỹ năng sống cơ bản, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chi bộ nhà trường đã thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, tạo động lực thúc đẩy chất lượng dạy và học của nhà trường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, việc học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khích lệ cán bộ giáo viên trong chi bộ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của giáo viên, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Kết luận số 01-KL/TW được triển khai thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19: Cụ thể, năm học 2021-2022 mặc dù diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn thành phố xong với tinh thần vượt khó, sáng tạo và năng lực chuyên môn vững vàng, cán bộ giáo viên toàn trường đã thích ứng nhanh với hình thức dạy học online qua các nền tảng Zoom, Google meet, Teams... Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm được toàn thể chi bộ và hội đồng nhà trường thực hiện nghiêm túc, góp phần cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng, tiếp tục được đẩy mạnh…

Từ việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, trong đó phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...; đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa, lôi cuốn, quy tụ các thành viên trong tập thể nhà trường phấn đấu vươn lên dạy tốt, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều sáng tạo trong quản lý, dạy học, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường như: cô giáo Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc được Bộ GD và ĐT vinh danh năm 2021; cô Trần Thị Lan Dung, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp tỉnh, đạt thành tích cao trong hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”; cô Mai Thị Hậu, giáo viên lao động sáng tạo tiêu biểu...

Từ thực tiễn Trường THPT Nguyễn Khuyến có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng để nhà trường tiếp tục giữ vững, phát triển những thành quả đạt được trong nhiều năm qua. Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. 98% học sinh của trường được xếp hạnh kiểm tốt, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, kém. Nhà trường vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của ngành GD và ĐT như: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2016); hơn 20 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; luôn xếp top đầu trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; thi tốt nghiệp THPT nằm trong top 100 trường THPT có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất cả nước. Trong 3 năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, mặc dù diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, trường đã đạt thành tích ấn tượng trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT với 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các môn cao, là 1 trong 4 trường THPT có kết quả thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh. Trong các môn thi tốt nghiệp, môn Ngữ văn 2 lần xếp thứ nhất tỉnh (năm 2020 và 2021). Năm học 2020-2021, trường được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh. Trong các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, nhà trường luôn đứng trong top đầu.

Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW tại Trường THPT Nguyễn Khuyến đã đem lại những kết quả tích cực, tạo sự thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhà trường, từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân viên, học sinh từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website